forensics and law

Law - Oct 22, 2018
Inleiding: Leonardo Villafuerte and Alberto Pecoraro both started their PhD at the Law and Development Research Group. The Law and Development Research Group welcomes two new researchers starting up their PhD.
Law - Social Sciences - Jun 4, 2018

Inleiding: LGD is an international, peer reviewed, multidisciplinary journal and has historically carried articles which cover a range of perspectives and approaches. It has a particular focus on encouraging scholars from the Global South to submit papers.

Law - Dec 23, 2018

Inleiding: Marjolijn De Wilde (UAntwerpen) onderzocht tijdens haar doctoraat het recht op leefloon in Vlaanderen. De RMI-wet die het recht op leefloon regelt, is in een aantal opzichten vaag. OCMW's en bij uitbreiding sociaal werkers krijgen het mandaat om voorwaarden zoals ‘werkbereidheid' lokaal te interpreteren.