Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Postdoctorale positie ’Climate-Smart Ecosystem Management’ - KU Leuven Campus Geel

 
Parution
Lieu de travailLeuven, Région flamande, Belgique
Catégorie
Fonction

Description

Postdoctorale positie "Climate-Smart Ecosystem Management" - KU Leuven Campus Geel

Samen met het team zal je oplossingen voor klimaatverandering en duurzaamheid ontwerpen vanuit een systeembenadering met de nadruk op interacties tussen milieu, bodem, plant en dier. Werken op verschillende schaalniveaus en het verkennen van ruimtelijke relaties tussen systemen en hun ecosysteemdiensten vormen een integraal onderdeel van die aanpak. Je zet je in voor het omzetten van fundamentele technologieën en concepten voor klimaatadaptatie en -beperking tot toegepaste managementoplossingen voor bossen en natuurgebieden. Interesse in duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in de tropen is een pluspunt. 

 

Huidige onderzoeksonderwerpen op de Campus Geel met betrekking tot dit vakgebied zijn:
 • Klimaatslim en ruimtelijk expliciet beheer van ecosystemen, met name bossen en veengebieden;
 • Regime-verschuivingen in koolstofcycli in de bodem bij veranderingen in zuurgraad, temperatuur en beschikbaarheid van water;
 • Niet-lineaire effecten van boomsoorten op bosbodems en koolstofvastlegging;
 • Duurzame alternatieven voor veen in toeslagstoffen en plantensubstraten in land- en tuinbouw;
 • Projecten voor duurzaam landgebruik in Ethiopië en Tanzania;
 • Stressdetectie en -beperking in planten;
 • Meerjarige plantproductiviteit en vitaliteit;
 • Effecten van digitale, sensorgestuurde begrazing in beschermde gebieden op de vegetatiesamenstelling en bodemkwaliteit - Verhoogde duurzaamheid van de veehouderij door verbeterde productie-efficiëntie.

  Verantwoordelijkheden:
 • Je voert onderzoek uit in de hierboven beschreven domeinen en binnen de bestaande onderzoeksgroep op campus Geel;
 • Je krijgt toegang tot de onderzoeksinfrastructuur in Geel en probeert deze uit te breiden;
 • Je schrijft projectvoorstellen voor de hierboven beschreven onderzoeksdomeinen;
 • Je bent verantwoordelijk voor verschillende cursussen, gerelateerd aan milieu-bodem-plantinteracties voor BSc- en MSc-studenten in de biowetenschappen op campus Geelb.v. Natuurbeheer  en Ecosystemen;
 • Je geeft advies en begeleiding aan zowel MSc- als PhD-studenten in toegepaste planten-en milieuwetenschappen met betrekking tot hun scripties;
 • Je neemt actief deel aan studentenwervingsevenementen zoals Sid-in, Science Day,STEM-workshops, ...;
 • Je draagt actief bij aan het behalen van onderzoekssubsidies op het gebied van milieu-bodem-plant.

  De Afdeling Bosnatuur en Landschap maakt deel uit van het Departement Aard- en Milieuwetenschappen binnen de Groep Wetenschap en Technologie op KU Leuven Campus Geel. Het is een jonge en dynamische onderzoeksgroep. Je werkt onder toezicht van prof. Karen Vancampenhout, een expert op het gebied van biogeochemie in de bodem, koolstofkringlopen en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Prof. Vancampenhout leidt een internationaal team van 6 promovendi en twee wetenschappelijke medewerkers. Je werkt ook met Dr. Judith Schellekens (post-doc in bodemgeochemie), Prof. Johan Ceusters (Plant Component) en Prof. Ben Aernouts (Animal Component).

  De Afdeling Bosnatuur en Landschap maakt deel uit van het Departement Aard- en Milieuwetenschappen binnen de Groep Wetenschap en Technologie op KU Leuven Campus Geel. Het is een jonge en dynamische onderzoeksgroep. Je werkt onder toezicht van prof. Karen Vancampenhout, een expert op het gebied van biogeochemie in de bodem, koolstofkringlopen en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Prof. Vancampenhout leidt een internationaal team van 6 promovendi en twee wetenschappelijke medewerkers. Je werkt ook met Dr. Judith Schellekens (post-doc in bodemgeochemie), Prof. Johan Ceusters (Plant Component) en Prof. Ben Aernouts (Animal Component).
 • PhD meteen onderwerp op het gebied van biowetenschappen, bio-ingenieur, ecologie,plantenbiologie of aanverwant;
 • Een bewezen en succesvol internationaal publicatietraject;
 • Didactische vaardigheden en enthousiast om verschillende cursussen te geven aan BSc- en MSc-studenten;
 • Hoge intrinsieke motivatie en een sterke wetenschappelijke nieuwsgierigheid;
 • Teamspeler die onafhankelijk kan werken in een multidisciplinair team;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Proactieve, flexibele en probleemoplossende houding.

  KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR [at] kuleuven[.]be.

Web

Lors de votre postulation, veuillez vous référer à myScience.be et à la référence JobID 3016.

Nouvelles liéesCe site utilise des cookies et des outils d'analyse pour améliorer la convivialité du site. Plus d'informations. |