VUB creŽert bewustwording rond online geweld tegen vrouwen

- EN- NL
Op maandag 25 maart organiseren de Vrouwenraad, de koepelorganisatie voor verenigingen die zich inzetten voor gelijke kansen tussen v/m/x, en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de studienamiddag 'Gender en online geweld tegen politici'. Dit vindt plaats naar aanloop van de federale en nationale verkiezingen. Online geweld is kwetsend, beangstigend en demotiverend. Het remt vrouwelijke politici in hun functioneren en ambities en het is een reden voor vrouwen om geen politiek mandaat (meer) op te nemen of om de politiek te verlaten.
account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.