Doctoraatspositie over de validering van de bestaande ijkingstoetsen binnen de faculteiten Wetenschappen, IndustriŽle Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

     
Employer
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

doctoraatspositie over de validering van de bestaande ijkingstoetsen binnen de faculteiten Wetenschappen, IndustriŽle Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

onderzoek over instroombegeleiding binnen de faculteiten Wetenschappen, IndustriŽle Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen het STEM-domein

Wijbeschikken over ťťn doctoraatspositie die gericht is op onderzoek over het optimaliserenvan de validiteit van de bestaande ijkingstoetsen binnen de FaculteitenWetenschappen, IndustriŽle Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen,inspelend op de specifieke instapvereisten en eigenheid van de betrokkenopleidingen.† De validiteit van een testweerspiegelt de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten. Deverschillende vormen van validiteit zullen meegenomen worden in de studie (facevalidity (intuÔtief aanvoelen van geldigheid), content validity (representatieveafspiegeling van het domein), criterion validity (voorspellende waarde), etc). Ditonderzoek moet garanderen dat elke deelnemende student een helder beeld krijgtvan de doelstellingen van de betrokken ijkingstoets waar hij/zij aan deelneemten nadien hierover ook correcte en gepaste persoonlijke feedback ontvangt. †Ook zal onderzocht worden of en zoja, hoe,ijkingstoetsdeelname het studiekeuzeproces beÔnvloedt.

Tijdens hetonderzoek zullen de verschillende onderzoeksfasen doorlopen worden in sterkesamenwerking met de verantwoordelijken binnen de betrokken faculteiten en opbasis van verschillende methodologieŽn.

Dedoctoraatsstudent zal een valorisatieplan uitteken dat o.a. ook zal ingaan opmogelijke samenwerkingen met andere universiteiten in Vlaanderen en deeventuele (sociale en/of economische) meerwaarde van dit onderzoek.

Het voorgestelde onderzoeksproject sluit aan bij het LESEC onderzoeksspeerpunt "Studieloopbaanbegeleiding" en bij het beleidsspeerpunt van de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven dat gericht is op het verhogen van een kwaliteitsvolle instroom van studenten in de STE(A)M-opleidingen. (?url=https%3A%2F%2Fset.kuleuven.be%2Fbeleidsplan%2F&module=jobs&id=1757" target="_blank" rel="nofollow">https://set.kuleuven.be/beleidsplan/) Het LESEC onderzoeksspeerpunt "Studieloopbaanbegeleiding" bestudeert o.a. de factoren die bijdragen tot een succesvolle overstap naar het eerste jaar van een academische STE(A)M-opleiding. Eťn van de onderzoekstopics is gericht op de ontwikkeling van ijkingstoetsen om abituriŽnten te informeren over de nodige kennis en vaardigheden om te starten in een STE(A)M-opleiding (?url=http%3A%2F%2Fset.kuleuven.be%2FLESEC%2Fstructure-lesec%2Fresearch-teams&module=jobs&id=1757" target="_blank" rel="nofollow">http://set.kuleuven.be/LESEC/struct ure-lesec/research-teams). Via verschillende projecten is er reeds bijgedragen aan deze topic, bijvoorbeeld readySTEMgo (?url=https%3A%2F%2Fiiw.kuleuven.be%2Fenglish%2Freadystemgo&module=jobs&id=1757" target="_blank" rel="nofollow">https://iiw.kuleuven.be/english/readystemgo) en STELA (http://stela-project.eu/).

Het voorgestelde onderzoeksproject sluit aan bij het LESEC onderzoeksspeerpunt "Studieloopbaanbegeleiding" en bij het beleidsspeerpunt van de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven dat gericht is op het verhogen van een kwaliteitsvolle instroom van studenten in de STE(A)M-opleidingen. (?url=https%3A%2F%2Fset.kuleuven.be%2Fbeleidsplan%2F&module=jobs&id=1757" target="_blank" rel="nofollow">https://set.kuleuven.be/beleidsplan/) Het LESEC onderzoeksspeerpunt "Studieloopbaanbegeleiding" bestudeert o.a. de factoren die bijdragen tot een succesvolle overstap naar het eerste jaar van een academische STE(A)M-opleiding. Eťn van de onderzoekstopics is gericht op de ontwikkeling van ijkingstoetsen om abituriŽnten te informeren over de nodige kennis en vaardigheden om te starten in een STE(A)M-opleiding (?url=http%3A%2F%2Fset.kuleuven.be%2FLESEC%2Fstructure-lesec%2Fresearch-teams&module=jobs&id=1757" target="_blank" rel="nofollow">http://set.kuleuven.be/LESEC/struct ure-lesec/research-teams). Via verschillende projecten is er reeds bijgedragen aan deze topic, bijvoorbeeld readySTEMgo (?url=https%3A%2F%2Fiiw.kuleuven.be%2Fenglish%2Freadystemgo&module=jobs&id=1757" target="_blank" rel="nofollow">https://iiw.kuleuven.be/english/readystemgo) en STELA (http://stela-project.eu/).

Wij zoeken een sterk gemotiveerde, enthousiaste, communicatieve, en leergierige onderzoeker die gedreven is om onderzoek toe te passen om het universitair onderwijs voor wetenschappers, ingenieurs en architecten te verbeteren.Kandidaten hebben:  • zich minstens onderscheiden bij het behalen van hun Masterdiploma in de Wetenschappen, (IndustriŽle) (Bio-) Ingenieurswetenschappen of Architectuur;
  • een goede basis van statistiek en de bereidheid om zich hier verder in te specialiseren;
  • een heel goede kennis van Nederlands en Engels, zowel geschreven als gesproken;
  • de capaciteit om toegepast onderzoek uit te voeren in samenwerking met monitoren en studenten;
  • een uitgesproken interesse in onderwijsonderzoek binnen STE(A)M en een sterk engagement om de onderzoeksexpertise in dit domein snel te ontwikkelen;
  • de bereidheid om integraal deel uit te maken van de LESEC onderzoeksgroep rond studieloopbaanbegeleiding.


KU Leuven wil een omgeving creŽren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR [at] kuleuven[.]be.

Web

In your application, please refer to myScience.be
and reference  JobID 1757.