Professor in Tijdkritische Reactieve Software

     
Employer
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Professor in Tijdkritische Reactieve Software

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, Departement Computerwetenschappen, Campus Groep T van de KU Leuven is er een voltijdse academische vacature in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van ’Tijdkritische reactieve software’. We zoeken een internationaal georiŽnteerde kandidaat met onderwijscompetenties op het gebied van computerwetenschappen en met een excellent onderzoeksdossier in tijdkritische reactieve software. Het e-Media Research Lab is actief op Campus Groep T en steunt op een intense samenwerking tussen het Departement Elektrotechniek (ESAT) en het Departement Computerwetenschappen. Het onderzoek beschreven in deze vacature is ingebed in de Technologiecluster Computerwetenschappen (http://wms.?url=cs.kuleuven.be%2Ftc_cs&module=jobs&id=2390" target="_blank" rel="nofollow">cs.kuleuven.be/tc_cs). Deze technologiecluster richt zich hoofdzakelijk op vraaggedreven onderzoek, vaak in samenwerking met de industrie en andere organisaties. Het e-Media Research Lab onderzoekt, ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken om mensen vooruit te helpen met behulp van ’embodied media’. Het lab onderzoekt en bouwt mensgerichte systemen. Deze systemen capteren gegevens van een gebruiker met behulp van sensoren en software trackers, gebruiken algoritmen om deze data te analyseren, en bevatten actuatoren die output genereren die betekenisvol is voor de eindgebruiker. Vaak worden interactieve systemen geÔmplementeerd die plezant en onderhoudend zijn, maar tegelijkertijd ook een ernstig doel nastreven, zoals bij ’serious games’. Toepassingen zijn er in het domein van gezondheid, onderwijs, kunst en entertainment. Het e-Media Research Lab brengt expertise samen uit verschillende domeinen van de elektrotechniek, computerwetenschappen en sociale wetenschappen, zoals signaalverwerking, machinaal leren, software engineering en het ontwerp van specifieke gebruikerservaringen (?url=https%3A%2F%2Fiiw.kuleuven.be%2Fonderzoek%2Femedia&module=jobs&id=2390" target="_blank" rel="nofollow">https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/emedia). De onderwijsactiviteiten van de eenheid behoren tot de Faculteit IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, in een uniek multi-campusmodel verspreid over zeven Vlaamse campussen. In deze vacature zijn zowel de onderzoeks- als onderwijsactiviteiten hoofdzakelijk aan Campus Groep T verbonden.

Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, Departement Computerwetenschappen, Campus Groep T van de KU Leuven is er een voltijdse academische vacature in het zelfstandig academisch personeel (ZAP) in het domein van ’Tijdkritische reactieve software’. We zoeken een internationaal georiŽnteerde kandidaat met onderwijscompetenties op het gebied van computerwetenschappen en met een excellent onderzoeksdossier in tijdkritische reactieve software. Het e-Media Research Lab is actief op Campus Groep T en steunt op een intense samenwerking tussen het Departement Elektrotechniek (ESAT) en het Departement Computerwetenschappen. Het onderzoek beschreven in deze vacature is ingebed in de Technologiecluster Computerwetenschappen (http://wms.?url=cs.kuleuven.be%2Ftc_cs&module=jobs&id=2390" target="_blank" rel="nofollow">cs.kuleuven.be/tc_cs). Deze technologiecluster richt zich hoofdzakelijk op vraaggedreven onderzoek, vaak in samenwerking met de industrie en andere organisaties. Het e-Media Research Lab onderzoekt, ontwikkelt en implementeert nieuwe technieken om mensen vooruit te helpen met behulp van ’embodied media’. Het lab onderzoekt en bouwt mensgerichte systemen. Deze systemen capteren gegevens van een gebruiker met behulp van sensoren en software trackers, gebruiken algoritmen om deze data te analyseren, en bevatten actuatoren die output genereren die betekenisvol is voor de eindgebruiker. Vaak worden interactieve systemen geÔmplementeerd die plezant en onderhoudend zijn, maar tegelijkertijd ook een ernstig doel nastreven, zoals bij ’serious games’. Toepassingen zijn er in het domein van gezondheid, onderwijs, kunst en entertainment. Het e-Media Research Lab brengt expertise samen uit verschillende domeinen van de elektrotechniek, computerwetenschappen en sociale wetenschappen, zoals signaalverwerking, machinaal leren, software engineering en het ontwerp van specifieke gebruikerservaringen (?url=https%3A%2F%2Fiiw.kuleuven.be%2Fonderzoek%2Femedia&module=jobs&id=2390" target="_blank" rel="nofollow">https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/emedia). De onderwijsactiviteiten van de eenheid behoren tot de Faculteit IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, in een uniek multi-campusmodel verspreid over zeven Vlaamse campussen. In deze vacature zijn zowel de onderzoeks- als onderwijsactiviteiten hoofdzakelijk aan Campus Groep T verbonden.

U hebt een diploma van master in de IndustriŽle Ingenieurswetenschappen, Ingenieursweten≠schappen, Wetenschappen, Computerwetenschappen of een daarmee gelijkwaardig diploma, en een doctoraat op proefschrift waarvan het onderwerp verband houdt met het onderzoeksdomein van deze vacature.

 • U beschikt over een sterk onderzoeksdossier in het vakgebied. Dit moet blijken uit uw publicaties of uit uw onderzoekservaring binnen de industrie. U heeft de ambitie bij te dragen tot de valorisatie van onderzoek binnen industrie en maatschappij. Internationale ervaring is een belangrijk pluspunt.
 • U hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • U beschikt over organisatorische vaardigheden en u bent collegiaal ingesteld. U bezit ook leiding≠gevende capaciteiten in een universitaire of industriŽle context.
 • Een zeer goede kennis van het Engels is een vereiste. De KU Leuven biedt cursussen academisch Engels aan.
 • De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als u bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
 • Vooraleer u een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.
 • KU Leuven wil een omgeving creŽren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR [at] kuleuven[.]be.

  Web

  In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 2390.

  Related News  This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |