Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Voltijdse positie (50% Tenure Track Professor en 50% SW2 - werkleider): Geochemie en economische geologie van magmatische ertsen in Midden Afrika

 
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Voltijdse positie (50% Tenure Track Professor en 50% SW2 - werkleider): Geochemie en economische geologie van magmatische ertsen in Midden Afrika

De Groep Wetenschap & Technologie, Faculteit Wetenschappen, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling Geologie van de KU Leuven en de onderzoeksgroep Geodynamica en Minerale Rijkdommen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) bieden gezamenlijk een voltijdse positie (Prf-051) (elk een aanstelling van 50%) aan in het kader van het BELSPO FED-tWIN onderzoeksprogramma (Programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten). De 50% aanstelling aan de KU Leuven is een tenure track docent. De 50% aanstelling aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een contract van onbepaalde duur als werkleider (weddeschaal SW2). Kandidaten worden gezocht binnen het domein van de vorming en geochemie van zeldzame metaalertsen, met de nadruk op afzettingen in Midden-Afrika. We zijn op zoek naar kandidaten met een excellent onderzoekscurriculum en educatieve competentie in het gebied van de geologie. o KU Leuven Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen kan voortbouwen op een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur, een sterk internationaal netwerk, internationale reputatie, een stabiel aanbod van getalenteerde doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving. Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van geo- en ecosystemen op verschillende tijd- en ruimtelijke schalen, met inbegrip van de mens-omgeving-interacties, en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Onderzoekers binnen de afdeling Geologie bestuderen de planeet Aarde. Naast fundamentele vragen over hoe geologische processen werken, is het onderzoek gedreven door de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst, zoals het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen, de beschikbaarheid van water, klimaatsverandering of het beheer van afval. http://aow.kuleuven.be/geologie/ o Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) De eenheid Geodynamica en Minerale Rijkdommen heeft een zeer erkende expertise op vlak van geologie en minerale hulpbronnen (Sn-W-Ta-Nb, Cu-Co, Mn, Fe) in Midden-Afrika. Vakkundig personeel, een uitgebreid netwerk van contacten met Afrikaanse universiteiten, o.a. wat betreft gemeenschappelijk veldwerk, rijke geologische collecties en uitgebreide laboratoriumfaciliteiten zijn de troeven van de eenheid. Wetenschappelijk onderzoek binnen de eenheid richt zich op minerale hulpbronnen via een holistische manier, en focust op de geologie, exploitatie en bijdrage tot een lokale duurzame ontwikkeling. Kennisoverdracht en ontwikkelingssamenwerking zijn andere institutionele missies van de eenheid. https://www.africamuseum.be/en/research/discover/earth_sciences/geodynamics_natural_resources

De Groep Wetenschap & Technologie, Faculteit Wetenschappen, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, Afdeling Geologie van de KU Leuven en de onderzoeksgroep Geodynamica en Minerale Rijkdommen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) bieden gezamenlijk een voltijdse positie (Prf-051) (elk een aanstelling van 50%) aan in het kader van het BELSPO FED-tWIN onderzoeksprogramma (Programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten). De 50% aanstelling aan de KU Leuven is een tenure track docent. De 50% aanstelling aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een contract van onbepaalde duur als werkleider (weddeschaal SW2). Kandidaten worden gezocht binnen het domein van de vorming en geochemie van zeldzame metaalertsen, met de nadruk op afzettingen in Midden-Afrika. We zijn op zoek naar kandidaten met een excellent onderzoekscurriculum en educatieve competentie in het gebied van de geologie. o KU Leuven Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen kan voortbouwen op een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur, een sterk internationaal netwerk, internationale reputatie, een stabiel aanbod van getalenteerde doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving. Het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen heeft als belangrijkste taak het uitvoeren van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar het functioneren van geo- en ecosystemen op verschillende tijd- en ruimtelijke schalen, met inbegrip van de mens-omgeving-interacties, en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Onderzoekers binnen de afdeling Geologie bestuderen de planeet Aarde. Naast fundamentele vragen over hoe geologische processen werken, is het onderzoek gedreven door de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en in de toekomst, zoals het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen, de beschikbaarheid van water, klimaatsverandering of het beheer van afval. http://aow.kuleuven.be/geologie/ o Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) De eenheid Geodynamica en Minerale Rijkdommen heeft een zeer erkende expertise op vlak van geologie en minerale hulpbronnen (Sn-W-Ta-Nb, Cu-Co, Mn, Fe) in Midden-Afrika. Vakkundig personeel, een uitgebreid netwerk van contacten met Afrikaanse universiteiten, o.a. wat betreft gemeenschappelijk veldwerk, rijke geologische collecties en uitgebreide laboratoriumfaciliteiten zijn de troeven van de eenheid. Wetenschappelijk onderzoek binnen de eenheid richt zich op minerale hulpbronnen via een holistische manier, en focust op de geologie, exploitatie en bijdrage tot een lokale duurzame ontwikkeling. Kennisoverdracht en ontwikkelingssamenwerking zijn andere institutionele missies van de eenheid. https://www.africamuseum.be/en/research/discover/earth_sciences/geodynamics_natural_resources

Je bezit een PhD in de wetenschappen: geologie, behaald maximaal 12 jaar vóór de datum van indiening van je kandidatuur. Deze 12 jaar wordt verlengd met één jaar voor elke zwangerschap, ouderschaps- of adoptieverlof en voor elke ziekte van lange duur van jou of van iemand van je naaste familie.
Je hebt een sterk onderzoekscurriculum binnen het domein van ertsgeologie, geochemie en magmatische petrologie van zeldzame metaalafzettingen, en aantoonbare bijdragen in verband met dienstverlening. Je onderzoekskwaliteit blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften. Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt. Je hebt ruime ervaring met veldwerk (geologische kartering) in Centraal-Afrika, natte geochemie, micro-analyses (LA-ICP-MS, Raman spectroscopie), kwantitatieve magmatische petrologie en spoorelementen-geochemie.
Als je recentelijk bent gepromoveerd, is het belangrijk dat je je onderzoeks- en groeipotentieel onderbouwt met wetenschappelijke referenties.
Je hebt aantoonbare kwaliteiten voor academisch onderwijs. Onderwijservaring is aanbevelenswaardig.
Je hebt organisatorische vaardigheden en je bent collegiaal. Je hebt ook managementcapaciteiten in een universitaire context.
Een goede kennis van het Engels is een vereiste.
De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat je moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen.
Vooraleer je een lesopdracht in het Nederlands of Engels doceert, krijg je de gelegenheid om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands resp. Engels te verwerven.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR [at] kuleuven[.]be.

Web

In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 2652.

Related NewsThis site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |