Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Assistent - Human Centric Lighting

 
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Assistent - Human Centric Lighting

Experimenten rond ’Visueel Comfort’ en ’Licht & Welzijn’

Als assistent ben je geïnteresseerd in een combinatie van doctoraatsonderzoek en lesopdrachten.

De onderwijstaken, afhankelijk van de voorkennis van de kandidaat, bestaan uit het verzorgen van:

  • Oefenzittingen binnen de opleidingsonderdelen Wiskunde, Statistiek, Fysica en Elektriciteit.  
  • Praktijksessies binnen de opleidingsonderdelen Fysica, Elektriciteit en Verlichting
  • Praktijksessies binnen Permanente vormingsactiviteiten (levenslang leren) rond verlichting.


Als assistent zoek je naar activerende lesvormen om studenten te prikkelen om de theoretische kennis te doorgronden. 

Sinds een aantal jaren groeit de aandacht voor de impact van daglicht en verlichting op het welzijn van de gebruiker. 

Heel wat effecten werden ondertussen al gedocumenteerd en verschillende instanties zetten wel degelijk de stap naar Human Centric Lighting.

Human Centric Lighting omvat tal van aspecten en zoekt naar een balans tussen de visuele, emotionele en biologische effecten van licht op de mens. 

Daarbij worden zowel zichtbare effecten in rekening gebracht als niet-beeldvormende aspecten zoals de impact op ons slaappatroon, onze productiviteit, ons gemoed, enzovoort. 

Niet alleen moeten al die dingen grondig onderzocht worden, ze moeten ook steeds ten opzichte van elkaar afgewogen worden, en dat in functie van de specifieke vereisten van de omgeving. 

Je kan Human Centric Lighting dus niet zomaar tot een eenvoudige formule reduceren.

Ledverlichting en nieuwe sensoren maken het mogelijk om dynamisch het spectrum (en intensiteit) van het uitgestraalde licht te veranderen. 

Daarnaast zijn er de laatste jaren talrijke wetenschappelijke bewijzen dat licht weldegelijk een invloed (zowel positief als negatief) kan hebben op het algemeen welzijn en functioneren van mensen. 

Deze invloeden worden beter en beter begrepen, ook al worden heel wat onwaarheden verkondigd. 

In samenwerking met HoWest, afdeling gezondheidswetenschappen, voert het Laboratorium voor Lichttechnologie reeds een studie uit rond welzijn en verlichting en dit in samenwerking met een twintigtal bedrijven. 

Binnen dit project worden twee praktijkcases uitgewerkt (een industrietoepassing en een woonzorgcentrum) en dit vormt een solide basis om een doctoraatstudie op te starten.

  • Een tweetal studies in labo-omstandigheden uit te voeren. We denken aan het vastleggen van de optimale contrastverhouding van muren en beeldscherm voor kantoortoepassingen en het opstellen van een dose-response curve voor aandacht bij werknemers. 
  • Te onderzoeken hoe optimale human-centric verlichtingscondities in de praktijk kunnen worden gerealiseerd met bestaande of compleet nieuwe verlichtingsarmaturen.
  • Eén of twee toepassingen van human centric lighting binnen de zorgsector te realiseren. Hierbij denken we aan een toepassing binnen de ouderenzorg en een toepassing in een ziekenhuiscontext om de verlichting optimaal aan te sturen ten behoeven van de nachtverpleging.


Deze studie is onafhankelijk maar de interactie met het werkveld zal aanzienlijk zijn. 

De onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven Technologiecampus Gent, Groep Wetenschap en Technologie) is een groep van een twintigtal medewerkers die werkt rond thema’s als visueel comfort, perceptie van licht en kleur, ontwerp van verlichtingstoestellen en verlichtingsontwerp. Het laboratorium heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven en coördineert vzw Groen Licht Vlaanderen, een verlichtingscluster van meer dan 80 organisaties. De onderzoeksgroep is verbonden aan de Faculteit van de Industriële Ingenieurswetenschappen en is gevestigd op de Technologiecampus Gent van KU Leuven. We leggen ons toe op toegepast onderzoek met demonstratiecases in het werkveld. Visueel comfort en de invloed van licht op mens kent de laatste jaren meer (internationale) aandacht en we wensen hierin sterk te investeren via de aanwerving van een assistent. Wens je een doctoraatsstudie te combineren met het verzorgen van onderwijstaken binnen de opleiding Industrieel Ingenieur?

De onderzoeksgroep Laboratorium voor Lichttechnologie (KU Leuven Technologiecampus Gent, Groep Wetenschap en Technologie) is een groep van een twintigtal medewerkers die werkt rond thema’s als visueel comfort, perceptie van licht en kleur, ontwerp van verlichtingstoestellen en verlichtingsontwerp. Het laboratorium heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven en coördineert vzw Groen Licht Vlaanderen, een verlichtingscluster van meer dan 80 organisaties. De onderzoeksgroep is verbonden aan de Faculteit van de Industriële Ingenieurswetenschappen en is gevestigd op de Technologiecampus Gent van KU Leuven. We leggen ons toe op toegepast onderzoek met demonstratiecases in het werkveld. Visueel comfort en de invloed van licht op mens kent de laatste jaren meer (internationale) aandacht en we wensen hierin sterk te investeren via de aanwerving van een assistent. Wens je een doctoraatsstudie te combineren met het verzorgen van onderwijstaken binnen de opleiding Industrieel Ingenieur?

  • Behaalde je een masterdiploma met minimaal onderscheiding in de (industriële) ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, geneeskunde, biowetenschappen, wetenschappen, psychologie, pedagogie of gelijkwaardig? 
  • Werk je graag nauwkeurig maar ben je tegelijk geprikkeld om praktijkcases uit te werken?
  • Kennis van verlichting is niet nodig (wordt bijna nergens onderwezen) maar je hebt wel interesse in het domein en in een interdisciplinaire samenwerking?
  • Je vindt het verzorgen van onderwijstaken een uitdaging en een mooie afwisseling met wetenschappelijk onderzoek? 


Kennis van het Nederlands wenselijk (o.a. werken met ouderen in woonzorgcentrum).

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR [at] kuleuven[.]be.

Web

In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 3125.

Related NewsThis site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |