Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Juridisch-administratief assistent

 
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Juridisch-administratief assistent

De Juridische Dienst Fondsenwerving zoekt een juridisch-administratief medewerker die zal instaan voor de assistentie van de juridisch adviseurs en de opvolging van de contractflow van het mecenaat van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties.
 • U verzorgt de administratieve opvolging van de contracten of juridische documenten in het kader van mecenaat (schenkingen, fondsen, leerstoelen, enz.). Dit omvat de eerste voorbereiding of aanpassing alsook de financiële en administratieve afhandeling van de documenten in overleg met de schenker, de professoren en de juridisch adviseurs van de Juridische Dienst Fondsenwerving.
 • U staat in voor de communicatie van (dossier- of basis)informatie naar de schenkers en andere betrokkenen in overleg met de juridisch adviseurs.
 • U staat mee in als eerste contactpersoon voor de Stuurgroep Leerstoelen op naam.
 • U verzorgt de administratieve opvolging van nalatenschapsdossiers. Dit omvat contacten met notarismedewerkers, het verzamelen van informatie omtrent de nalatenschap, het ordentelijk beheer van deze informatie en de voorbereiding van de nodige documenten.

  De Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, e.a. die een gift wensen te doen aan een van de vele projecten inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, logistieke infrastructuur of erfgoed. Als lid van een dynamisch en gespecialiseerd team sta je in voor de assistentie van de juridisch adviseurs en de opvolging (incl. klassement) van de contractflow van de mecenaatscontracten van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties.

  De Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties is het centrale adviesorgaan voor mecenaat en sponsoring aan KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, e.a. die een gift wensen te doen aan een van de vele projecten inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, logistieke infrastructuur of erfgoed. Als lid van een dynamisch en gespecialiseerd team sta je in voor de assistentie van de juridisch adviseurs en de opvolging (incl. klassement) van de contractflow van de mecenaatscontracten van de Dienst Fondsenwerving en Alumnirelaties.
 • U hebt bij voorkeur een diploma Bachelor Rechtspraktijk of bent gelijkwaardig door ervaring (bv. administratief notarieel medewerker).
 • U kan zeer nauwkeurig en plichtsbewust werken en hebt zin voor efficiënte dienstverlening.
 • U hebt goede dossierkennis en bent in staat verbanden te leggen.
 • U bent een vlot gebruiker van courante MS Office toepassingen (Word, PowerPoint, Excel).
 • U bent vertrouwd met het werken met databanken.
 • U bezit goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels en Frans, zowel mondeling als schriftelijk.
 • U bent cliëntgericht, zeer correct in de omgang en discreet.
 • U kan probleemoplossend denken en bent stressbestendig.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

  KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR [at] kuleuven[.]be.

Web

In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 3140.

Related NewsThis site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |