Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Assistent in het domein Financieel Management

 
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Assistent in het domein Financieel Management

Niettegenstaande ze een belangrijke functie vervullen in het financiële landschap, blijven verzekeraars vaak onderbelicht in het reguliere financieel management onderzoek. Dit project zal specifiek focussen op de impact van inkomensschokken in de verkeringsindustrie. Meerbepaald zal worden onderzocht welke mechanismen verzekeraars gebruiken nadat ze geconfronteerd werden met ernstige financiële schokken en hoe dit de productiviteit beïnvloedt. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in een Europesecontext waar verzekeraars weliswaar opereren in een eengemaakte economische omgeving maar met belangrijke verschillen in regelgeving en institutionele karakteristieken tussen landen. Dit onderzoek zal dus niet enkel een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke inzichten rond financieel management bij verzekeraars, maar zal ook tot aanbevelingen leiden voor het beleid. Dit laatste vormt een belangrijke meerwaarde daar het project samenvalt met de harmonisering van de Europese regelgeving van en toezicht op de verzekeringssector (i.e., Solvency II).

De onderzoekseenheid Financieel Management van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Antwerpen zoekt een onderzoeksassistent in het domein Financieel Management voor een onderzoeksproject rond Insurance Management.

De onderzoekseenheid Financieel Management van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Antwerpen zoekt een onderzoeksassistent in het domein Financieel Management voor een onderzoeksproject rond Insurance Management.

Je bezit een masterdiploma in de Handelswetenschappen, (Toegepaste) Economische Wetenschappen, Handelsingenieur of gelijkwaardig, met goede studieresultaten en masterproef. Laatstejaarsstudenten worden ook aangemoedigd om deel te nemen.

Je hebt een grote belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en goede statistische vaardigheden.

Je beschikt over vaardigheden om op kritische wijze academische literatuur te analyseren.

Je bent leergierig en gemotiveerd om je inhoudelijk en methodologisch bij te scholen.

Je durft te presenteren voor een publiek (e.g. wetenschappelijk congres, werkcolleges).

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR kuleuven.be.

Web

In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 3600.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |