Gezamenlijk postdoc positie tussen industrie en academie over: Inzicht in het interindividuele verschil in ziekterespons bij landbouwhuisdieren en profylactische of therapeutische interventies daarop

 
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Gezamenlijk postdoc positie tussen industrie en academie over: Inzicht in het interindividuele verschil in ziekterespons bij landbouwhuisdieren en profylactische of therapeutische interventies daarop .

Interindividuele verschillen in het immuunsysteem van de eend: een systeemimmunologische benadering

Het hepatitis B-virus van eenden (DHBV) is een lid van de Hepadnaviridae. DHBV-infecties komen voornamelijk voor in hepatocyten in de eendenlever, waarbij infectieuze virions en niet-infectieuze subvirale deeltjes in het bloed vrijkomen. Hoewel DHBV-replicatie niet-cytopathisch is, is de schade die wordt waargenomen in de lever tijdens acute en chronische infectie waarschijnlijk toe te schrijven aan de immuunrespons gericht tegen virale antigenen. Bovendien is deze immuunrespons vereist om DHBV geïnfecteerde hepatocyten te verwijderen. Het is daarom van belang om een gedetailleerde systeemimmunologische analyse van de gastheerreacties die optreden tijdens een acute en chronische infectie te maken. De inzichten die deze analyse oplevert kunnen we mogelijks vertalen in therapeutische of profylactische opties zoals vaccins, immunomodulatoren of medicijnen, en simultaan kunnen we tevens onze kennis over en inzichten in het immuunsysteem van de eend vergroten.
De kandidaat zal gebruik maken van het eenden-hepatitis B-virusinfectiemodel zoals beschreven door Cova en Zoulim in Methods in Molecular Medicine, deel 96 Hepatitis B en D Protocols pagina 261-268 dat reeds werd opgezet aan de KU Leuven, TRANSFarm. De kandidaat zal het DHBV-model verder verfijnen en het huidige arsenaal aan analytische testen, b.v. qPCR, ELISA, immunokleuring, verder verfijnen en uitbreiden. Vervolgens zal de kandidaat technieken opzetten en ontwikkelen voor een systeemimmunologische analyse van het immuunsysteem van de eend die al dan niet geïnfecteerd is met hepatitis B-virus (DHBV). Als zodanig zal de kandidaat de differentiële pathogenese bestuderen, zoals bijvoorbeeld de invloed van kopieën van het virale genoom of differentiële expressieniveaus van preS in hepatocyten waarvan werd waargenomen dat ze verschillen tussen individuele dieren. Tenslotte zal dit model worden gebruikt om het interindividuele verschil in ziekterespons tussen eenden en eenden met hepatitis B-virusinfectie en het effect van therapeutische interventies daarop te bestuderen.

Het Laboratorium voor Gastheer-Pathogeen Interacties in landbouwhuisdieren maakt deel uit van de Afdeling Dier en Mens, Departement Biosystemen aan de KU Leuven. Het Laboratorium voor Gastheer-Pathogeen Interacties in landbouwhuisdieren heeft tot doel de interacties te onderzoeken die optreden tijdens infecties van landbouwhuisdieren. De verkregen inzichten worden vertaald in therapeutische of profylactische opties zoals vaccins, immunomodulatoren of medicijnen. We zijn op zoek naar een fulltime postdoctorale onderzoeker om onze rangen te versterken.

Het Laboratorium voor Gastheer-Pathogeen Interacties in landbouwhuisdieren maakt deel uit van de Afdeling Dier en Mens, Departement Biosystemen aan de KU Leuven. Het Laboratorium voor Gastheer-Pathogeen Interacties in landbouwhuisdieren heeft tot doel de interacties te onderzoeken die optreden tijdens infecties van landbouwhuisdieren. De verkregen inzichten worden vertaald in therapeutische of profylactische opties zoals vaccins, immunomodulatoren of medicijnen. We zijn op zoek naar een fulltime postdoctorale onderzoeker om onze rangen te versterken.

Zeer gemotiveerde, communicatieve onderzoeker die gepromoveerd is in de bio-ingenieurswetenschappen, diergeneeskunde, biomedische wetenschappen, biowetenschappen of gelijkwaardig. Je hebt expertise in immunologie en / of moleculaire biologie. Kennis over de ontwikkeling van vaccins en / of het ontdekken van geneesmiddelen is een pluspunt. Je hebt een FELASA C of gelijkwaardig certificaat en hebt enige ervaring met proefdieren, met name boerderijdieren. Je hebt talent voor projectmanagement en bent bereid om te schrijven of bij te dragen aan nieuweprojectaanvragen. Daarnaast moet je interesse hebben om deel te nemen aan de begeleiding van enkele promovendi van het lab en de dagelijkse leiding van de onderzoeksgroep.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR kuleuven.be.

Web

In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 3997.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |