Assistent brein en cognitie

 
Published
WorkplaceLeuven, Flemish Region, Belgium
Category
Position

Description

Doctoraatsstudent (assistent) bij Brein en Cognitie

Je zal een doctoraat voorbereiden binnen het domein van cognitieve controle. Snel en flexibel aanpassen aan conflicterende situaties is cruciaal voor bijna al onze dagelijkse activiteiten. Wanneer we conflict ervaren, moeten we cognitieve controle uitoefenen om dit conflict te overwinnen. Binnen dit wetenschappelijke domein wordt cognitieve controle typisch benaderd vanuit een intrapersoonlijk, artificieel standpunt en wordt dit vooral bestudeerd binnen gezonde, volwassen populaties. Echter, wanneer we conflict ervaren en cognitieve controle gebruiken om dit te overwinnen, dan doen we dit in een complexe context. De mogelijkheid dat contextuele factoren een invloed hebben op het type cognitieve controle dat we uitoefenen, de onderliggende mechanismen en neurale activatiepatronen, wint stilaan aan terrein. In dit project onderzoeken we verschillende contextuele factoren die een rol spelen in het uitoefenen van cognitieve controle. Meer specifiek ligt de focus op taak-gerelateerde factoren (e.g., de proportie conflict in de omgeving, het combineren van een cognitieve controle en een motorische controle taak), subjectieve factoren (e.g., een metacognitief gevoel van taak moeilijkheid), ontwikkelingsfactoren (e.g., de ontwikkelingsfase waarin we ons bevinden) en klinische factoren (e.g., diagnose van insomnia of mild cognitive impairment). Samenvattend heeft dit project het doel om een nieuwe contextuele visie op cognitieve controle te ontwikkelen. Om dit doel te bereiken integreren we gedragsstudies met psychofysiologische methoden (EEG, pupillometrie).  

Naast het doctoraatsonderzoek besteedt een assistent één derde van de tijd aan onderwijsdienstverlening (werkcolleges, practica, ondersteuning examens, begeleiding van studenten, etc.). Binnen deze positie zal de onderwijsdienstverlening voornamelijk gericht zijn op methodologische opleidingsonderdelen.

Binnen de onderzoekseenheid Brein en Cognitie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (?url=https%3A%2F%2Fppw.kuleuven.be%2F&module=jobs&id=4118" target="_blank" rel="nofollow">https://ppw.kuleuven.be/), is de groep van Eva Van den Bussche (?url=http%3A%2F%2Fcopsresearchgroup.be%2F&module=jobs&id=4118" target="_blank" rel="nofollow">http://copsresearchgroup.be/) op zoek naar een gemotiveerde doctoraatsstudent.

Binnen de onderzoekseenheid Brein en Cognitie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (?url=https%3A%2F%2Fppw.kuleuven.be%2F&module=jobs&id=4118" target="_blank" rel="nofollow">https://ppw.kuleuven.be/), is de groep van Eva Van den Bussche (?url=http%3A%2F%2Fcopsresearchgroup.be%2F&module=jobs&id=4118" target="_blank" rel="nofollow">http://copsresearchgroup.be/) op zoek naar een gemotiveerde doctoraatsstudent.

Je hebt bij voorkeur een diploma van Master in de Psychologie, Master of Psychology: Theory & Research of Neurowetenschappen. 

Ervaring met gedragsexperimenten, programmeren, EEG, en/of pupillometrie strekt tot aanbeveling. In ieder geval moet de kandidaat gemotiveerd zijn te investeren in deze vaardigheden. 

Je behaalde zeer goede studieresultaten. Masterstudenten die zullen afstuderen in januari 2021 kunnen ook kandideren.

Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands (noodzakelijk voor de onderwijstaken) en het Engels.

Je hebt goede statistische en methodologische vaardigheden. Kennis van SPSS, R en/of PsychoPy is een pluspunt (ook met het oog op de onderwijsdienstverlening).

Je hebt interesse in en passie voor lesgeven aan bachelor studenten (een gevolgde lerarenopleiding is een troef).

Je bent zelfstandig, flexibel, beschikt over een goed organisatievermogen en communicatieve vaardigheden.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR kuleuven.be.

Web

In your application, please refer to myScience.be and reference JobID 4118.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |