NIPT-test spot bloedkankers voor symptomen optreden

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT), ontwikkeld om bij het ongeboren kind chromosoomafwijkingen zoals het syndroom van Down vast te stellen, kunnen bloedkankers opgespoord worden. En dat niet alleen bij zwangere vrouwen, maar bij iedereen. Bij de test wordt namelijk het DNA in het bloed onderzocht en dat kan ook genetisch materiaal van kankercellen zijn.

De NIPT is een prenataal bloedonderzoek dat afwijkingen in de chromosomen van de foetus opspoort. De test kan eenvoudig worden uitgevoerd via een bloedafname bij de zwangere vrouw. ...

account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.