Stress in captive Anolis carolinensis lizards

Doctoraatsverdediging Glenn Borgmans (Faculteit Wetenschappen, Departement Biologie).

Het hoofddoel van deze doctoraatsthesis was om wetenschappelijke methodes te onderzoeken voor de ontwikkeling van dierenwelzijnsrichtlijnen voor reptielen in gevangenschap. Ik gebruikte de Roodkeelanolis (Anolis carolinensis) om het effect van langdurige gevangenschap en specifieke stressoren (aanbieding/afwezigheid van verrijking, verhoogde manipulatie frequentie en verschillen in kooigrootte) op zowel mannetjes als vrouwtjes te onderzoeken. Het effect van dominantie in een groep met meerdere mannetjes werd onderzocht en vervolgens werd zowel de aanwezigheid van persoonlijkheden als het effect van persoonlijkheden op de voorspelbaarheid van dominantie bestudeerd. ...
account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.