VUB en UAntwerpen bundelen krachten in Kennisplatform

Samenwerkingsverband moet praktijkkennis en onderzoek verenigen in Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid & Burgerschap in Mechelen.

De Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen lanceerden op 16 december het Kennisplatform Diversiteit, Stedelijkheid & Burgerschap, een uniek samenwerkingsverband van de twee universiteiten, dat zal gevestigd zijn in Mechelen. Dit nieuwe kennisplatform focust op belangrijke samenlevingsproblematieken zoals stedelijkheid, superdiversiteit, radicalisering en polarisering, sociale stabiliteit en burgerschap. Het zal wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit het werkveld samenbrengen en vertalen naar concrete beleidsaanbevelingen, handleidingen en opleidingen voor o.a. integratie-ambtenaren, politiekorpsen, onderwijs en middenveldorganisaties.

“Ons samenlevingsmodel staat onder druk, de polarisatie wordt groter.”, zegt rector Caroline Pauwels van de VUB. “En hoe meer polarisatie, hoe simplistischer de oplossingen die naar voren geschoven worden en hoe moeilijker het wordt om nog nuance in het debat te brengen. Juist daarom hebben wij deze stap van samenwerking gezet. Nuance brengen is precies wat universiteiten horen te doen en waarvoor ze zijn opgericht. Enkel door op evidence-based manier de methodes en aanpakken die concreet zijn en die werken, te identificeren en te vertalen naar de beleidsen bestuurspraktijk, kunnen de nodige stappen vooruitgezet worden”.

Expertise in de stedelijke problematieken

VUB en UAntwerpen bundelen hiertoe de krachten van hun bestaande grote onderzoeksconsortia die gespecialiseerd zijn in stedelijke problematieken, het Brussels Centre for Urban Studies en het Antwerp Urban Studies Institute. Samen gaat het om niet minder dan 40 onderzoeksgroepen wiens onderzoek potentieel via het kennisplatform kan worden toegankelijk gemaakt. Rector Herman Van Goethem van UAntwerpen licht toe: ”Als grootstedelijke uniefs doen VUB en UAntwerpen al heel wat onderzoek over diversiteit, stedelijkheid en burgerschap, maar dat blijft nog te vaak gevangen binnen de verschillende onderzoeksdisciplines of wordt onvoldoende vertaald naar de dagelijkse praktijk. Het kennisplatform is nodig om academia en werkveld nog meer samen te brengen, in dialoog te gaan en van elkaar te leren.”

Mechelen als proeftuin

Het kennisplatform komt er op een ogenblik waarop diversiteit, stedelijkheid en burgerschap de hoogste maatschappelijke en politieke prioriteit hebben. Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers steunt het initiatief dan ook met een opstartsubsidie van 235 000. Bart Somers: "De bundeling van krachten van de twee grootstedelijke Vlaamse universiteiten is van cruciaal belang om de kennis rond diversiteit, stedelijkheid en burgerschap te verdiepen en te verwetenschappelijken. Mechelen heeft bovendien een traditie van onderzoek naar maatschappelijke thema’s. Het nieuwe kenniscentrum vormt een perfecte aanvulling op het bestaande centrum rond holocaust en mensenrechten, dat is ondergebracht in het Museum Dossin.”

Dat Mechelen als plaats voor de samenwerking werd gekozen is geen toeval. Het ligt midden tussen de twee stedelijke metropolen Antwerpen en Brussel en is als kleinere centrumstad de laatste jaren dynamisch met bovenstaande thematieken aan de slag gegaan. Waarnemend Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen juicht de komst van het kennisplatform toe: “Mechelen is een ideale locatie door haar functie als proeftuin voor stedelijke vernieuwing. De stad zal mee partner zijn en stelt een prestigieuze locatie in de zijvleugel van het stadhuis ter beschikking van dit zeer waardevolle initiatief.”

De eerste activiteiten van het kennisplatform omvatten het samenbrengen van kennis over buddy-netwerken voor de integratie van nieuwkomers, richtlijnen en ervaringen rond diversiteit voor beroepsgroepen zoals politie en verplegend personeel, en on-line radicalisering en deradicalisering. Vervolgens zullen ook vormingsen trainingsactiviteiten worden opgezet, in samenwerking met een breed scala aan partners.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |