’Zoek ook jij mee naar fluogele items in de Schelde?’

Onderzoekers UAntwerpen rekenen op de hulp van burgers om plasticvervuiling in kaart te brengen.

Plastic materiaal is helaas niet zeldzaam op de Schelde en haar oevers. Maar nu duiken er ook fluogele items op. Onderzoekers van UAntwerpen lieten dat materiaal doelbewust los op de rivier om uit te zoeken hoe plastic zich verplaatst en hoe lang het duurt vooraleer het de Noordzee bereikt. Belangrijk: burgers kunnen hun steentje bijdragen.

De Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) van de Universiteit Antwerpen voert al een hele tijd onderzoek naar plasticvervuiling in de Schelde. Zo namen de wetenschappers reeds vele plastic stalen met fuiken of grote netten vanop een vissersboot. Bijkomend worden er ook opruimacties georganiseerd op de oevers. De zo verzamelde gegevens verschaffen cruciale inzichten, maar toch blijven er nog vele vragen onbeantwoord. Bioloog Bert Teunkens startte daarom met een bijkomend onderzoek.

“We willen in kaart brengen hoe plastic items zich gedragen eens ze aanwezig zijn in een rivier”, legt Teunkens uit. “We gaan na hoelang het duurt vooraleer plastic vanuit de Schelde de Noordzee bereikt. Het project moet ons ook bijkomende inzichten opleveren over de interactie tussen de rivier en de oevers, waarbij items enerzijds aanspoelen op de oevers en anderzijds terug inspoelen in de rivier.”

Lees meer

Link: http://www.uantwerpen.be/fluo-op-de-schelde

This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |