UAntwerpen leidt Europees onderzoek naar COVID-19De Universiteit Antwerpen co÷rdineert het nieuwe project ’Rapid European COVID-19 Emergency Research response’, kortweg RECOVER.

Het project is een reactie op de impact die het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de Europese samenleving heeft. RECOVER zal gefinancierd worden door de Europese Unie binnen het Horizon 2020-onderzoekskader en bouwt voort op de jarenlange investeringen van de Europese Commissie in doelgericht klinisch onderzoek bij epidemische uitbraken.

RECOVER zal een antwoord bieden op de meest prangende kwesties voor patiŰnten en het gezondheidsbeleid. Medisch onderzoek zal duidelijk inzicht verschaffen in de aard van het virus en uitwijzen wat de beste aanpak is om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. RECOVER zal dus wetenschappelijke kennis aandragen die door klinische experts, gezondheidsautoriteiten en beleidsmakers gebruikt kan worden om de volksgezondheid te beschermen en levens te redden. De inspanningen binnen RECOVER vormen een aanvulling op onderzoeken die momenteel in China en andere delen van de wereld worden uitgevoerd.

Op 10 maart ging RECOVER officieel van start met een meeting in Amsterdam die werd bijgewoond door de internationale partners, de Europese Commissie, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het consortium van RECOVER heeft overeenstemming bereikt over enkele dringende volgende stappen, waaronder:

- Een onderzoek naar de ervaringen van de EU-burgers met COVID-19 en de impact van die ziekte;

- Een studie om inzicht te krijgen in de overdracht van het virus binnen gezinnen en het effect van interventies om die overdracht te beperken;

- Een studie om beter te begrijpen of en hoe kinderen kunnen bijdragen aan de verspreiding van het virus;

- Aanbevelingen aan de EU om de gezondheid te beschermen van degenen die de strijd tegen het virus aangaan.

De resultaten van alle RECOVER-studies zullen de Europese reactie op COVID-19 concreet sturen.

"We zijn erg dankbaar dat de Europese Unie initiatieven ondersteunt die deze nieuwe uitbraak aanpakken", zegt Herman Goossens , co÷rdinator van RECOVER en hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen. "We kijken uit naar de samenwerking met onze Europese en Chinese partners om onze kennis van deze ziekte uit te diepen en op die manier levens te redden".

"RECOVER is een uniek project dat fundamentele biologische kennis combineert met sociaal en klinisch onderzoek waarbij de kracht van de wetenschap wordt ingezet om COVID-19 te doorgronden en aan te pakken," zegt Sylvie van der Werf, wetenschappelijk co÷rdinator van RECOVER en directeur van de afdeling virologie van het Institut Pasteur in Parijs.

RECOVER is een voortzetting van het door de EU gefinancierde PREPARE-project (Platform for European Preparedness Against (Re-) Emerging Epidemics) en zal als basis dienen voor toekomstige onderzoeksinspanningen om de paraatheid van Europa voor de uitbraken van nieuwe besmettelijke ziekten verder te versterken.

RECOVER is geselecteerd voor financiering door de Europese Unie (2020 - 2022) en is een voortzetting van PREPARE in reactie op de SARS-CoV-2-epidemie. RECOVER is PREPARE's onderzoeksreactieplan dat zich richt op de meest urgente vragen voor interventies op het niveau van patiŰnten en de volksgezondheid door middel van een reeks onderzoeksreactieactiviteiten. Die vormen een combinatie van klinische studies in de eerstelijnsen ziekenhuiszorg, epidemiologische studies en modelling en klinisch-biologische studies. RECOVER zal de basis vormen voor toekomstige onderzoeksinspanningen om de paraatheid van Europa en van de wereld voor de uitbraken van nieuwe besmettelijke ziekten verder te versterken.

PREPARE wordt gefinancierd door de Europese Commissie (2014 - 2021) om een Europees netwerk voor klinisch onderzoek in eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg op te zetten waarin alle lidstaten van de EU vertegenwoordigd zijn. Onze reactie op ernstige uitbraken van infectieziekten is immers vaak vertraagd, ge´soleerd en gefragmenteerd. PREPARE heeft daarom grootschalige klinische studies uitgevoerd om een Europese infrastructuur op te bouwen voor snelle klinische onderzoeksreacties op nieuwe besmettelijke ziekten. Dankzij deze klinische studies in interepidemische perioden bouwt PREPARE de nodige expertise op om Europese klinische onderzoekers snel en geco÷rdineerd in te zetten. PREPARE wordt geco÷rdineerd door de Universiteit Antwerpen.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |