Winkelen met beperkingen stoort ons minder

Op dinsdag 11 augustus schotelt UAntwerpen u de zeventiende golf van de Grote Coronastudie voor.

Tijdens de eerste coronagolf hadden we het het lastigst met het sluiten van de scholen en met het stilleggen van het sporten verenigingsleven. Dat winkelen gepaard ging met beperkingen, stoorde ons minder. Dat blijkt uit een verdere analyse van de data uit de Grote Coronastudie, die dinsdag 11 augustus opnieuw ingevuld kan worden. Ditmaal wordt er onder meer gepeild naar de terugkeer van vakantiegangers uit het buitenland.

Met de Grote Coronastudie willen wetenschappers de vinger aan de pols houden en onder meer het draagvlak van de coronamaatregelen aftoetsen. Het onderzoek is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met UHasselt, de KU Leuven en de ULB. De vragenlijst loopt reeds sinds de start van de coronacrisis half maart. Op dinsdag 11 augustus is de enquête aan de zeventiende golf toe.

“Nu we in ons land een tweede golf volop proberen in de kiem te smoren, is deelnemen aan de enquête nog steeds erg relevant”, stellen Philippe Beutels en Pierre van Damme (UAntwerpen), initiatiefnemers van de bevraging. “We gebruiken de data onder meer om de beleidsmakers te adviseren. Twee weken geleden namen in volle zomerperiode bijna 37 000 mensen deel aan de studie, een bewijs dat ook de bevolking zich de ernst van de zaak realiseert.”

Effect van de maatregelen

De betrokken wetenschappers doken nog wat dieper in het materiaal van de meer dan 2,5 miljoen tot dusver ingevulde bevragingen. “Zo vroegen we onder meer aan de deelnemers hoe ze de verschillende maatregelen de voorbije maanden ervaren hebben”, zegt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). “Daaruit blijkt duidelijk dat het sluiten van de scholen de mensen het moeilijkst viel: een kleine helft zegt het daar moeilijk of heel moeilijk mee gehad te hebben.”

Ook het sluiten van de sportclubs en andere verenigingen werd als erg lastig ervaren. Iets meer dan een kwart van de deelnemers vond de beperkingen voor horeca en evenementen (heel) moeilijk. Dat er beperkingen van kracht waren/zijn tijdens het winkelen, vinden mensen minder erg. Ook de bubbelrichtlijn en de vraag om anderhalve meter afstand te houden, werd maar door een minderheid als lastig ervaren.

Op dinsdag 11 augustus kan iedereen dus opnieuw deelnemen aan de Grote Coronastudie, die mee financieel ondersteund wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Ze kan in vier talen worden ingevuld, en dat tussen 10 en 22 uur. “Ditmaal peilen we onder meer naar de ervaringen van de deelnemers met contactonderzoek, en de terugkeer van vakantiegangers uit het buitenland.”

www.corona-studie.be / www.etude-corona.be / www.corona-study.be / www.corona-befragung.be

Neem zeker ook een kijkje op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/ , een werkstuk van Jonas Crèvecoeur (KU Leuven). Op die website krijgt u een uitgebreid overzicht van de resultaten die deze studie tot nu heeft opgeleverd.

Link: http://www.corona-studie.be

This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |