AI-standaardisering in biomedisch onderzoek

Nature Methods publiceert kwaliteitsrichtlijnen voor voorspellende algoritmen. Een internationale groep wetenschappers, waaronder de ELIXIR Machine Learning Focus Group , ontwikkelde een set richtlijnen voor betere rapporteringsstandaarden voor AI-methodes die biomedische data willen classificeren.
account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.