Groot draagvlak voor antidiscriminatiebeleid

Discriminatie op de huurwoningmarkt is een groot probleem in Vlaanderen. Uit een recente studie van Prof. Pieter-Paul Verhaeghe, Billie Martiniello en Dounia Bourabain van de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat er in Vlaanderen een groot draagvlak bestaat om deze discriminatie ook aan te pakken. Circa twee-derde van de Vlamingen is voorstander van of staat neutraal tegenover praktijktesten, diversiteitstrainingen en meldpunten tegen discriminatie. De Vlaming is minder te vinden voor quota op de woningmarkt. De steun voor deze instrumenten tegen discriminatie hangt nauw samen met de etnische vooroordelen, het opleidingsniveau en de mate waarin men contact heeft met personen van niet-Belgische origine.
account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.