Nieuw onderzoeksmodel voor menselijke embryo’s opent deuren naar verbeterde in-vitrofertilisatie (IVF) en voorkomen van zwangerschap

Naar schatting worden in BelgiŽ jaarlijks zo’n 3.000 baby’s geboren dankzij IVF (2,5% van de totale geboorten). Daartegenover blijkt uit de ’Sexpert-studie’ dat een kwart van de zwangerschappen ongepland is. Met een nieuw onderzoeksmodel, ontwikkeld door KU Leuven, Universitť de Nantes en Vienna Biocenter, willen onderzoekers bijdragen aan de zoektocht naar manieren om enerzijds de slaagkansen van IVF-behandelingen te verhogen en anderzijds zwangerschap te voorkomen voor wie (nog) geen kinderwens heeft. Het model maakt gebruik van stamcellen die menselijke embryo’s in een zeer vroegtijdig stadium (enkele dagen na bevruchting) nabootsen. Op deze manier kan de innesteling in de baarmoeder veel makkelijker en op ethisch verantwoorde wijze onderzocht worden. De resultaten van het onderzoek verschijnen vandaag in Nature.

Een studie van UZ Leuven toonde vorig jaar aan dat de slaagkansen van een IVF-behandeling worden overschat wat kan zorgen voor grote ontgoocheling bij wensouders. "De innesteling van embryo’s in de baarmoeder na implantatie is omwille van ethische redenen zeer moeilijk te onderzoeken. Meestal kan beroep gedaan worden op de juiste†menselijke cellen maar bij embryo’s - ook al bestaan ze nog maar uit een 300-tal cellen - ligt dat natuurlijk veel moeilijker, zeker als je ze in contact wil brengen met cellen van de baarmoeder waardoor ze echt zouden kunnen innestelen en ontwikkelen", aldus professor Hugo Vankelecom van het Departement Ontwikkeling en Regeneratie van KU Leuven.

"Met behulp van stamcellen zijn we er nu in geslaagd ontwikkelende embryo’s in een zeer vroeg stadium na te bootsen waardoor we ze in het lab in contact kunnen brengen met baarmoedercellen om te onderzoeken welke processen belangrijk zijn voor een goede innesteling en verdere ontwikkeling." Een eerste succes werd reeds geboekt door de karakterisatie van lysofostatidinezuur (LPA), een molecule dat al gekend is voor andere processen maar waarvan de onderzoekers nu ontdekten dat het een positief effect heeft op de vorming van deze stamcel-afgeleide embryo’s in het lab. "Natuurlijk voorkomende moleculen zoals LPA zouden de slaagkansen van IVF-behandelingen kunnen verhogen waardoor ouders minder vaak teleurgesteld moeten worden en hun kinderwens beter in de hand hebben", zegt dr. Nicolas Rivron van het Biocenter in Wenen.

Verhinderen van innesteling

Naast de zoektocht naar moleculen die de ontwikkeling en innesteling van geÔmplanteerde embryo’s verbeteren, wordt er ook gekeken naar moleculen die innesteling verhinderen. "Dit nieuwe celmodel zal ons meer inzicht geven in het ontstaan van zwangerschap. We willen die kennis enerzijds gebruiken om wensouders te helpen maar ze kan anderzijds ook leiden tot nieuwe middelen voor mensen die (nog) geen kinderwens hebben", legt Vankelecom uit. SC144 is bijvoorbeeld een molecule dat ervoor zorgt dat nagebootste embryocellen niet meer goed ’plakken’ als ze in contact gebracht worden met baarmoedercellen, wat de innesteling tegenwerkt. "Het grote voordeel hiervan is dat hierbij geen gebruik moet gemaakt worden van hormonen wat bij de meeste anticonceptie-middelen wel het geval is."

  • De studie "Human blastoids model blastocyst development and implantation" door Kagawa et al. is verschenen in ’Nature’ (DOI: 10.1038/s41586-021-04267-8).†
  • Dit onderzoek werd ondersteund door het Bijzonder Onderzoeksfonds KU Leuven, het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO), the European Research Council (ERC) in het kader van Euopean Union’s Horizon 2020 research and innovation program en the Austrian Science Fund (FWF).†
  • Hebt u moeilijkheden om zwanger te worden? Het Leuvens universitair fertiliteitscentrum is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsproblemen.


    This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |