VUB-onderzoekers pleiten voor sensibilisering rond wanpraktijken bij interlandelijke adoptie

Vorige week kondigde minister Wouter Beke aan een adoptiepauze te willen invoeren. De laatste jaren rijzen er ook bij steeds meer interlandelijk geadopteerden vragen over hun adoptiegeschiedenis en de adoptieprocedure. In Nederland was het rapport van de commissie Joulstra vernietigend voor de praktijk van interlandelijke adoptie en pleitte ze voor een stopzetting ervan. In opdracht van de Vlaamse overheid voerden VUB-wetenschappers, samen met onderzoekers van UGent en UAntwerpen, in 2019-2021 onderzoek rond fouten, onrecht en wanpraktijken bij interlandelijke adoptie. Vorige week stelden de VUB-onderzoekers hun eindbevindingen voor in vijf rapporten.
account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.