Coronacrisis: katalysator voor herglobalisering van onderaf

David Criekemans over de huidige window of opportunity voor een heruitvinding van de mondialisering. (Clingendael spectator)

https://spectato­r.clingend­ael.org/nl­/publicati­e/coronacr­isis-katal­ysator-voo­r-hergloba­lisering-v­an-onderaf

Link: https://spectator.clingend­ael.org/nl­/publicati­e/coronacr­isis-katal­ysator-voo­r-hergloba­lisering-v­an-onderaf