Educatieve masters nemen vliegende start

Inleiding: UAntwerpen noteert dubbel zoveel inschrijvingen voor vernieuwde lerarenopleiding.

De lerarenopleiding zit in een nieuw kleedje. Studenten kunnen de opleiding nu ook volgen tijdens het gewone bachelor-mastertraject. Mensen die vanuit een andere sector naar het onderwijs willen overstappen, kunnen een flexibel programma volgen. Op UAntwerpen slaat de vernieuwing aan: voorlopig telt de lerarenopleiding al 177 inschrijvers, tegenover 86 vorig jaar.

Wie in het verleden aan de universiteit studeerde en leerkracht wilde worden, moest eerst een masterdiploma behalen en daarna de specifieke lerarenopleiding (SLO) afronden. Dat kan ook nu nog, in één voltijds jaar of gespreid over twee jaar, maar vanaf dit academiejaar wordt de lerarenopleiding ook volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject.

“Studenten die kiezen voor deze educatieve master zullen zo bij afzwaaien naast hun masterdiploma ook het diploma van leerkracht verwerven”, vertelt prof. Ann De Schepper, vicerector onderwijs op de Universiteit Antwerpen. “Deze master heeft als doel om tegelijkertijd vakinhoudelijke én vakdidactische competenties op te bouwen, die waar mogelijk te integreren, en om daarnaast te zorgen voor voldoende algemeen didactische en pedagogische bagage, om zo startbekwame leerkrachten af te leveren.”

Theorie én praktijk

Een volledige educatieve master zal - afhankelijk van het domein - 90 of 120 studiepunten (anderhalf of twee jaar) omvatten. De Schepper: “In de bachelorjaren zullen reeds 15 studiepunten uit de lerarenopleiding kunnen worden opgenomen. Die ‘optie leraarschap’ wil studenten warm maken voor het mooie en bijzonder relevante beroep van leerkracht.”

De Universiteit Antwerpen verkreeg accreditaties voor zeven educatieve masters: talen, wetenschappen en technologie, economie, maatschappijwetenschappen, cultuurwetenschappen, ontwerpwetenschappen, en gezondheidswetenschappen. De nadruk ligt onder meer op een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk. Zo maakt een masterproef met een praktijkproject altijd deel uit van de opleiding. Daarnaast gaat er veel aandacht naar klasmanagement, naar specifieke onderwijsbehoeften en zorg, en naar diversiteit en lesgeven in een grootstedelijke context.

Nederlands als niet-thuistaal

In de vroegere specifieke lerarenopleiding van UAntwerpen konden studenten reeds de vakdidactiek Nederlands voor anderstaligen opnemen. De Schepper: “Met de nieuwe educatieve master wordt deze optie volledig verankerd, mét bijhorend bekwaamheidsbewijs, als vakdidactiek ‘Nederlands niet-thuistaal’. De expertise die de voorbije jaren werd opgebouwd kan nu volop ingezet worden voor een ruime groep toekomstige leraren. Alle toekomstige leraren vreemde talen én Nederlands kunnen hiervoor intekenen.” Daarnaast zorgt het complementaire postgraduaat voor Nederlands voor anderstaligen voor verdieping voor wie al een diploma van leraar op zak heeft.

Grote flexibiliteit

Mensen met een masterdiploma die in de loop van hun carrière willen overstappen naar het onderwijs, kunnen een verkort traject van de educatieve master volgen. De Schepper: “Zij kunnen voor de algemene onderwijskundige en pedagogische vakken kiezen uit verschillende versies die speciaal voor zij-instromers werden vormgegeven. Dagen avondonderwijs, contactonderwijs of gedeeltelijke zelfstudie, onderwijs in Antwerpen, Mechelen of Turnhout: in samenwerking met de Centra voor Volwassenenonderwijs zorgen we zo voor een zo groot mogelijke flexibiliteit.”

Die nieuwe aanpak lijkt vruchten af te werpen. De inschrijvingen lopen nog, maar tot dusver schreven er zich 177 mensen in voor de educatieve master. Vorig jaar waren er op hetzelfde moment 86 inschrijvingen voor de specifieke lerarenopleiding. “De overgrote meerderheid van de ingeschreven studenten kiezen voor het verkorte traject”, zegt De Schepper. “Uiteraard is het nog te vroeg voor grote uitspraken, maar met het oog op het lerarentekort is dit toch goed nieuws.”

Link: www.uantwerpen.be/ed­ucatieve-master

This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |