En ere-notaris Jan Bael ’Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?’

Donderdag 19 mei 2022 — De 21ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar toegekend aan en ere-notaris Jan Bael. Er wordt daarnaast een bijzondere hulde gebracht aan Gommaar Van Oosterwyck, van wie we op 9 juni 2020 helaas afscheid moesten nemen.

De leerstoel zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei 2022 vanaf 14u30. Locatie: In Gebouw Q, aula QD op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus

De titel van de voordracht van en ere-notaris Jan Bael luidt: "Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?".

Programma

  • Onthaal vanaf 14u30
  • Verwelkoming door Elisabeth Alofs
  • Hulde aan Gommaar Van Oosterwyck door Prof. em. dr. Hélène Casman en Prof. em. André Michielsens
  • Introductie leerstoelbekleder door Prof. Hans De Decker
  • ’Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?' door en ere-notaris Jan Bael
  • Slotwoord door Ruud Jansen
  • Receptie rond 17u00

Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck

De Opleiding Notariaat staat in voor de jaarlijkse organisatie van de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: hulde brengen aan ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt. De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het academiejaar 1999-2000.