GCE succesrijk bij nieuwste aanvraagronde voor Europese mobiliteit

Inleiding: Er werden 3 Marie Sklodowska-Curie aanvragen gegund voor inkomende onderzoekers, en één voormalig GCE-onderzoeker trekt naar de Verenigde Staten.

De Marie Sklodowska-Curie mandaten voor internationale mobiliteit bieden elk jaar opnieuw de mogelijkheid aan meer dan duizend onderzoekers om binnen of buiten Europa nieuwe wetenschappelijke horizonten op te zoeken. Ze staan open voor wetenschappers uit alle disciplines. Gezien mobiliteit cruciaal is bij innovatief, interdisciplinair onderzoek, zijn ze bijzonder populair maar tevens ook bijzonder competitief (ca. 14.5% slaagkans voor deze oproepronde).

We zijn dan ook bijzonder tevreden dat dit jaar 3 onderzoekers een Marie Sklodowska-Curie mandaat behaald hebben om de komende 2 jaren onderzoek uit te voeren aan het Global Change Ecology Centre (UAntwerpen), allemaal gelinkt aan de vakgroep Planten en Ecosystemen. Bovendien behaalde Dieter Heylen , onderzoeker van de vakgroep Evolutionaire Ecologie , een mandaat om de komende 3 jaar onderzoek uit te voeren aan de Universiteit van Princeton , Cornell University en UHasselt , met een uitgaand ‘Global Fellowship’.

De inkomende onderzoekers zijn Sebastian Wieneke , Laëtitia Bréchet en Olga Vindušková . Laëtitia zal onderzoek doen naar de rol van verschillende ecosysteemcomponenten in de koolstofbalans van een regenwoud; ze zal daarbij ook specifiek kijken naar de rol van verschillende delen van de plant. Sebastian richt zich de komende jaren op een verbetering van de technieken om planten ecosysteemfotosynthese te meten door middel van remote sensing. Olga tenslotte kijkt naar de rol van bodemfauna bij de cyclering en fluxen van water, koolstof, stikstof en fosfor in ecosysteembodems.

Dieter Heylen behaalde een uitgaand mandaat, om de komende jaren onderzoek uit te voeren in de Verenigde Staten, in samenwerking met de UHasselt. Dieters onderzoek richt zich op het voortschrijdend inzicht dat co-infectie (waarbij een dier of mens door verschillende pathogenen tegelijk besmet is) een cruciale rol speelt bij de transmissie van ziektes tussen dieren onderling of van dier tot mens.This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |