Masterstudenten productontwikkeling kijken vooruit

Productontwikkelaars strijden om prijs van gerenommeerde bedrijven op donderdag 12 september

Op donderdag 12 september stellen de productontwikkelaars van de toekomst hun projecten voor. De acht beste masterproeven van het afstudeerjaar 2019 strijden om een van de vier prijzen van gerenommeerde ontwerpbureaus Verhaert, Voxdale-Novosanis, GBO en Pars Pro Toto.

De opleiding productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen is een unieke opleiding. In tegenstelling tot andere wetenschappelijke domeinen waar specialisatie de kern vormt, is productontwikkeling een wetenschapsgebied waar multidisciplinair wordt gewerkt in functie van innovatie.

“Doorheen hun opleiding leren productontwikkelaars om innovatieve concepten voor producten, diensten en systemen te ontwikkelen op basis van een brede benadering”, vertelt professor Alexis Jacoby. “Het vervullen van menselijke noden, het voldoen aan de technische realiseerbaarheid of het inpassen binnen de economische realiteit van een organisatie, ongeacht de sector. Die benadering vraagt zowel een brede wetenschappelijke bagage als een doorgedreven creativiteit.”

Innovatie

Het sluitstuk van de opleiding productontwikkeling bestaat uit een masterproef waarbinnen studenten individueel opportuniteiten voor innovatie detecteren en daar een innovatief concept voor ontwikkelen. “Acht studenten werden door de interne promotoren geselecteerd omwille van de kwaliteiten van hun project. Op het Best-of-PO-event donderdag 12 september presenteren ze dat voor een jury van vier gerenommeerde ontwerpbureaus: Verhaert, Voxdale-Novosanis, GBO, Pars Pro Toto.”

Elk van deze bedrijven zal een prijs uitreiken: de Paul Verhaert Award voor de student die de methode voor integrale productontwikkeling het best toepast; de GBO User Experience Design Award voor de masterproef met de best ge´ntegreerde focus op de gebruiker en diens gebruikservaring; de Novosanis - Voxdale MedTech Award voor de masterproef die zorg en levenskwaliteit nastreeft, die LifeSciences en medische technologie op de meest innovatieve manier verbindt; en de Pars Pro Toto Juvenile design award voor de masterproef die zich het best richt op de leefwereld van jongeren en kinderen.

Link: www.uantwerpen.be/pr­oductontwikkeling

This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |