VUB-onderzoeksbudget met een kwart toegenomen

De Vrije Universiteit van Brussel publiceert naar jaarlijkse gewoonte haar Facts & Figures van het afgelopen academiejaar. Academiejaar 2020-2021 bracht door de coronapandemie heel wat uitdagingen met zich mee. Desondanks blijkt uit de cijfers dat de VUB-wetenschappers, -medewerkers en -studenten sterk presteerden. Kwalitatief onderzoek, onderwijs op maat en een groot maatschappelijk engagement vormen de basis van deze opmerkelijke resultaten.

De Facts & Figures van de VUB rapporteren jaarlijks over hoe de universiteit het afgelopen jaar presteerde. Het rapport bevat inzichten over het academisch en ondersteunend personeel, de studenten, de campussen, onderzoek aan de VUB en het UZ Brussel. Daarnaast staan cijfers met betrekking tot de plaats van de universiteit in Brussel en de bredere internationale context, zoals waar de universiteit op wereldwijde rankings staat, hier neergeschreven. De VUB ziet dit rapport dan ook als een samenvatting van haar geschiedenis en mijlpalen en als de basis voor haar waarden van vandaag.

Sterke Europese speler in onderzoek en innovatie

Uit het rapport blijkt dat het onderzoeksbudget in 2020-2021 groeide van € 117.833.727 naar € 148.232.239, goed voor een toename van 25,8 procent. Dit toont aan dat de VUB-onderzoekers zich zeer snel aan de restricties tijdens de pandemie aanpasten. Zo bood het faciliterende VUB TechTransfer team op het vlak van toegepast onderzoek een doorgedreven ondersteuning, meestal van thuis uit. Die veerkrachtigheid zorgde ervoor dat de 173 onderzoeksgroepen aan de VUB 2.737 wetenschappelijke artikelen publiceerden.Dit is het hoogste aantal behandelde en goedgekeurde projecten ooit.

Verder had de VUB in 2021 43 actieve spin-offs en lanceerde ze twee nieuwe: Abscint, een bedrijf voor moleculaire beeldvorming in een klinische fase die medische diagnostische methodes ontwikkelt op basis van antilichamen, en Weave.ly, dat niet-technici in staat stelt om volledig functionele softwareprototypes te bouwen.

Aantal VUB’ers neemt sterk toe

De sterke groei stopt bovendien niet bij onderzoek en innovaties, ze keert ook terug in het aantal VUB’ers. Zo had de VUB 20.451 studenten in 2020-2021, waarvan 4.668 internationale. In het academiejaar daarvoor telde de VUB in totaal nog 19.156 studenten. Bovendien groeide het aantal medewerkers van 4.042 tot 4.261, waaronder 2.749 academici. Ook namen de fellows in aantal toe van 116 fellows en 118 honory fellows in academiejaar 2019-2020 naar respectievelijk 143 en 152 in het afgelopen academiejaar.

UZ Brussel scoort eveneens

Ten slotte tonen de Facts & Figures dat het academisch ziekenhuis van de VUB stevig recht bleef staan in het moeilijke jaar 2020-2021. Het aantal consultaties aan het UZ Brussel groeide van 412.246 naar 428.504, de spoed buiten beschouwing latend. Het ziekenhuispersoneel groeide mee: van 3.134 naar 3.459.

Noot voor de journalist:
-
De complete Facts & Figures van 2020-2021, zowel in pdf als in jpg vindt u hier .

volg ons op twitter @VUBrussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiŽnteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geŽngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform -De Wereld Heeft Je Nodig-. Hier worden rond zes P -s ideeŽn, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People , want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincarť , de Franse filosoof Henri Poincarť aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een ’urban engaged university-, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldhe­eftjenodig
Advert