sciences sociales

Biowetenschappen - Sociale wetenschappen - 14.11
Biowetenschappen - Sociale wetenschappen
Per generatie is er altijd wel een percentage 'koekoekskinderen' die een andere biologische vader blijken te hebben dan verondersteld. Dat cijfer ligt voor de laatste honderden jaren wereldwijd rond 1 à 2 procent per generatie. Maar uit nieuw onderzoek in Vlaanderen en Nederland komt nu naar voren dat de koekoeksgraad in de late 19e eeuw bij de laagste sociale klasse in de stad heel wat hoger lag.
Sociale wetenschappen - 12.11

Benieuwd of iemand uit uw familiegeschiedenis tijdens het Ancien Régime in Leuven heeft gestudeerd? Dat kunt u sinds kort gemakkelijk vanuit uw luie stoel achterhalen: de inschrijvingsregisters van de oude universiteit zijn voortaan online te doorzoeken.

Sociale wetenschappen - 30.07

Onderzoek Kris Hardies (UAntwerpen) wijst op groot belang sociale normen op de werkvloer Sociale normen blijken extreem belangrijk bij het voorkomen van seksuele intimidatie op het werk. In werkomgevingen waar intimiderende acties geaccepteerd lijken door de medewerkers, maakt men zich er sneller schuldig aan.

Sociale wetenschappen - 8.06

Studenten Sociale Wetenschappen van UAntwerpen bevroegen 640 Antwerpse jongeren tussen 15 en 23. Studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen deden onderzoek naar etnisch profileren bij Antwerpse jongeren door de politie.

Sociale wetenschappen - 17.10

Inleiding: Stichting Auschwitz reikt onderzoeksprijs uit aan taalkundigen van de Universiteit Antwerpen. Voor hun werk rond het automatisch herkennen van extremisme op sociale media krijgen Tom De Smedt (UAntwerpen) en Sylvia Jaki (Universität Hildesheim) de internationale Beurs voor Onderzoek van de Stichting Auschwitz.

Sociale wetenschappen - 12.06

Studenten en onderzoekers van Campus Sint-Lucas Brussel zetten mee hun schouders onder een nieuw woonconcept voor thuislozen in Brussel. In vele opzichten een uniek project. Sinds 2010 is het aantal thuislozen in Brussel met 33% toegenomen.

Sociale wetenschappen - 18.12.2018

Doctoraatsverdediging Glenn Borgmans (Faculteit Wetenschappen, Departement Biologie). Het hoofddoel van deze doctoraatsthesis was om wetenschappelijke methodes te onderzoeken voor de ontwikkeling van dierenwelzijnsrichtlijnen voor reptielen in gevangenschap.


Geselecteerde jobs
Sociale wetenschappen - 07.11
PhD: educational technology, self-regulation & conceptual understanding in STEM Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Sociale wetenschappen - 03.12.2018
1 Poste de Doctorant Université libre de Bruxelles

Deze site maakt gebruik van cookies en analyse-instrumenten om de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Meer informatie. |