Wetenschappers ontwikkelen model rond geothermische investeringen

Geothermie kan landen helpen de doelstellingen omtrent hernieuwbare energieproductie te bereiken, maar de techniek is duur.

Onderzoekers komen tot de conclusie dat een overheidslening die enkel teruggevorderd wordt indien het geothermieproject winstgevend blijkt, de meest geschikte beleidsmaatregel is. “Deze maatregel verhoogt de kans dat een project verder ontwikkeld zal worden en dat een dergelijk project winstgevend is. Het zorgt ook voor een gelijkmatige verdeling van de steun over de projecten die daar het meest nood aan hebben. Dat is de beste garantie om een stabiele geothermische sector uit te bouwen.”

Lees verder

Link: http://www.uantwerpen.be/nl­/onderzoek­sgroep/eco­nomie/onde­rzoek/impa­ct-energie­-economie/