nieuws 2021

Categorieën


Jaren
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |



Results 21 - 40 of 130.


Gezondheid - Inovatie - 16.12.2021
Radicaal nieuwe technologie voor diagnose en monitoring kan miljoenen diabetici helpen
Een revolutionair onderzoeksprogramma naar de opvolging van diabetes krijgt drie miljoen euro subsidie. Het gelauwerde onderzoeksteam ontwikkelt een technologie waarmee diabetici zonder dure laboratoriumapparatuur en uitgevoerd door eerstelijnszorg, zoals huisarts of verpleger, zijn op te volgen. Momenteel kost dit nog handenvol geld, veel tijd en is het onbereikbaar voor een deel van de patiŽnten.

- 16.12.2021
Eenzaamheid bij ouderen als stereotype
De laatste jaren gaat er, terecht, veel aandacht naar eenzaamheid op latere leeftijd. Recente internationale studies tonen aan dat 25% tot 62% van de ouderen af en toe eenzaamheidsgevoelens ervaren. Eenzaamheid ontstaat echter niet plots als men oud is. Zo toonde het doctoraatsonderzoek van Lise Switsers vanuit de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel duidelijk aan dat het belangrijk is eenzaamheid te gaan bekijken vanuit een levensloopperspectief: " Het is ťťn van de vele stereotypen dat alleen ouderen eenzaam zijn.

- 15.12.2021
VUB biedt coole wetenschapsactiviteiten aan voor lange kerstvakantie
Online, buiten, in de keuken, als (gratis) boek of als bouwset - voor elke leeftijd iets Begin december besliste het Overlegcomitť om de kerstvakantie in het kleuteren lager onderwijs met een week te vervroegen.

Gezondheid - Sport - 14.12.2021
VUB-onderzoek naar rol kinesitherapie in herstel van COVID-19
De coronapandemie houdt de wereld in zijn greep. Wereldwijd zijn er ondertussen meer dan 265 miljoen gevallen van COVID-19 geregistreerd, meer dan 5,2 miljoen mensen zijn eraan gestorven. Ongeveer 14% van de mensen die met COVID-19 zijn besmet belanden in het ziekenhuis en een deel van hen heeft intensieve zorg nodig.

Gezondheid - 14.12.2021
Artsen, investeer in communicatie met je patiŽnten want goede communicatie is goed voor de gezondheid
Nieuw boek -Ik luister- geeft richtlijnen voor een gezonde arts-patiŽnt communicatie Goede arts-patiŽnt communicatie is goed voor de gezondheid van de patiŽnt.

Politiek - 13.12.2021
Europa is puzzelstuk in China-politiek USA
VUB-onderzoek over rol Europa binnen het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten Binnen het Amerikaanse strategische denken neemt Europa vandaag minder een centrale rol in dan doorheen de 20 ste eeuw.

Gezondheid - 12.12.2021
Water bepaalt gezondheid
VUB-onderzoek toont aan dat waterrijke omgeving risico op ziektes als malaria of luchtwegeninfecties verhoogde Voor haar doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel en de University of Sheffield onde

Biowetenschappen - Milieu - 11.12.2021
Synchronisatieonderzoek bij dieren
VUB-onderzoeker pleit voor diergerichte aanpak en niet MENS als norm te gebruiken Onderzoeker Koen de Reus van het VUB Artificial Intelligence Lab maakt deel uit van een internationaal team dat onderzoekt hoe dieren hun gedrag op elkaar afstemmen of synchroniseren, zoals bijvoorbeeld ademen, bewegen of het produceren van geluid.

- 10.12.2021
Persoverzicht 3 t.e.m. 10/01/2022
Geachte heer/mevrouw Bij deze stuur ik het persoverzicht door van 3 t.e.m. 10 januari 2022. De pdf's met de krantenknipsels vindt u in de bijlage onderaan.

Politiek - Administratie - 09.12.2021
Facebook schiet tekort bij het herkennen van politieke advertenties
Facebook schiet tekort bij het herkennen van politieke advertenties
Onderzoekers van KU Leuven (onderzoeksgroep imec-DistriNet) en New York University (Cybersecurity for Democracy) tonen aan dat Facebook wereldwijd tot 83 procent van de politieke advertenties die zij of de onderzoekers als politiek beschouwen, verkeerd beoordeelt. Soms worden ze niet herkend als politieke advertenties, maar vaak krijgen ook niet-politieke advertenties onterecht wťl een politiek label.

Milieu - 07.12.2021
Belgisch onderzoek knakt mangroveraadsel
Belgisch onderzoek knakt mangroveraadsel
VUB-onderzoek legt factoren bloot die verspreiding mangroves in Zuid-Amerika verhinderen Mangrove-ecosystemen zijn wereldwijd verspreid, langs tropische en subtropische kustlijnen. Maar verder dan bepaalde breedtegrenzen gaan ze niet, ook al lijken de plekken er nog zo geschikt voor. VUB-onderzoeker Ari Ximenes heeft nu samen met onderzoekers van de ULB en UCLouvain alvast voor de oostelijke kust in Zuid-Amerika deze vraag onder mangrove-biogeografen geknakt.

Astronomy / Space - Fysica - 06.12.2021
Onderzoek naar buitenaards leven en bescherming tegen extreme hitte tijdens ruimtereizen
De twee jonge VUB-wetenschappers Vjera Radonicic en Enrico Anfuso hebben elk een Frank De Winne mandaat gekregen. Het onderzoek van Vjera Radonicic richt zich op het bestaan van leven in buitenaardse omgevingen. Enrico anfuso zoekt naar manieren om ruimtecapsules die door de dampkring naar de aarde terugkeren te beschermen tegen extreme hitte.

Sociale wetenschappen - 03.12.2021
Impact vrijwilligerswerk mensen met migratieachtergrond als opstap naar regulier werk
VUB-masterproefresultaten naar aanleiding van Dag van de Vrijwilliger op 5 december Mensen met een migratieachtergrond vinden moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt.

Gezondheid - 03.12.2021
VUB-Onderzoek: Betere communicatie moet leiden tot beter passende zorg voor jongeren met kanker
"Het doel is om de communicatie tussen jonge kankerpatiŽnten (tussen 10 en 18 jaar) hun ouders en de medische staf te verbeteren en daardoor ook de zorg te optimaliseren", zegt Anne van Driessche, derdejaars doctoraatstudente aan de VUB en uitvoerend onderzoeker van het BOOST-programma, onder leiding van VUB professor Kim Beernaert.

- 03.12.2021
VUB-onderzoek naar gedeeltelijk falen immuuntherapie
De teams van VUB-professor Bart Neyns (tevens diensthoofd Medische oncologie in het UZ Brussel) en VUB-professor Sandra Tuyaerts (beiden ook VUB Laboratorium voor Medische en Moleculaire Oncologie) en van VUB-professor Karine Breckpot (VUB Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Therapie) gaan samen met de onderzoeksgroepen van het UCL, Bordet Instituut en ULB op zoek naar factoren die verklaren waarom de huidige immuuntherapieŽn niet bij alle patiŽnten aanslaat.

Biowetenschappen - Milieu - 02.12.2021
Stadsvlinders vliegen langer
Een nieuwe studie onder leiding van VUB-bioloog Thomas Merckx toont aan dat dagen nachtvlinders door de warmere stedelijke omgeving waarin zij leven, langer blijven rondvliegen dan hun tegenhangers op het platteland. De experimenten die hij met zijn team uitvoerde, wijzen voor het eerst uit dat deze stedelijke populaties zich evolutionair zo hebben aangepast dat zij later op het jaar beginnen met de overwinteringsfase.

Milieu - 02.12.2021
Just Move wordt groter, groener en duurzamer
Revalidatieproject van VUB en UZ Brussel voor kankerpatiŽnten breidt uit dankzij Basic-Fit Levering toestellen - woensdag 2 februari - 13u30 - Zijp 14-16 - 1780 Wemmel Professor Nele Adriaenssens, co

Gezondheid - Biowetenschappen - 02.12.2021
Aminozuur proline sleutel voor beloftevolle nieuwe behandelingsstrategie voor myeloompatiŽnten
Wereldkankerdag 4 februari: Bekroond onderzoek naar ongeneeslijke bloedkanker Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van Eline Menu hebben onderzocht hoe veranderingen in de stofwisseling bijdragen aan kankerresistentie en herval. Zij identificeerden het aminozuur proline als een belangrijke voedingsbron voor de groei van kwaadaardige plasmacellen, het kenmerkende fenomeen bij myeloom.

Biowetenschappen - Gezondheid - 02.12.2021
Nieuw onderzoeksmodel voor menselijke embryo’s opent deuren naar verbeterde in-vitrofertilisatie (IVF) en voorkomen van zwangerschap
Naar schatting worden in BelgiŽ jaarlijks zo'n 3.000 baby's geboren dankzij IVF (2,5% van de totale geboorten). Daartegenover blijkt uit de 'Sexpert-studie' dat een kwart van de zwangerschappen ongepland is. Met een nieuw onderzoeksmodel, ontwikkeld door KU Leuven, Universitť de Nantes en Vienna Biocenter, willen onderzoekers bijdragen aan de zoektocht naar manieren om enerzijds de slaagkansen van IVF-behandelingen te verhogen en anderzijds zwangerschap te voorkomen voor wie (nog) geen kinderwens heeft.

Biowetenschappen - 01.12.2021
VUB richt Global Change Biology op
Brussel als levend laboratorium van ecologische verandering en evolutionaire aanpassing De Vrije Universiteit Brussel heeft er een onderzoeksspecialisatie bij in de biologie. Vanaf vandaag start onderzoeker Thomas Merckx de groep 'Global Change Biology' op binnen het departement biologie. De onderzoekers zullen onder meer stedelijke evolutionaire ecologie bestuderen.