Onderhoud en verbetering van biodiversiteit in Europese bossen

      -      EN  -  NL
Het verlies van biodiversiteit is wereldwijd een groeiend probleem met zowel ecologische als socio-economische gevolgen. Ecosystemen in onze bossen, zowel natuurlijke als aangeplante, bieden dan ook leefgebied aan talrijke dieren plantensoorten en vormen de basis voor een groot deel van onze biodiversiteit.

Het European Forest Institute (EFI) analyseerde - met een multidisciplinair team bestaande uit 13 onderzoekers van 10 verschillende landen - op welke manier de Europese biodiversiteit het best kan behouden en verbeterd worden:

  • Het monitoren van biodiversiteit in het bos is essentieel. Beter behoud en management van biodiversiteit in Europese bossen start met goede opvolging.
  • Ook in bossen voor houtproductie is milieuvriendelijk management mogelijk. Hetzelfde geldt voor aangeplante bossen. Een eerste stap hierin is het zorgen voor voldoende genetische variatie tussen de verschillende boomsoorten.
  • Strenge maatregelen voor het behoud van oude bossen zijn noodzakelijk. Deze bossen huisvesten een unieke biodiversiteit en moeten daarom behouden blijven.
  • Nieuwe vormen van bosbeheer moeten bekeken en verder ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld bij het close-to-nature bos waar - ondanks negatieve factoren van buitenaf - toch biodiversiteit kan uitgebouwd en ondersteund worden.
  • Triad management waarbij de gescheiden en geÔntegreerde benadering gecombineerd worden voor het behoud van biodiversiteit.†
  • Biodiversiteit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zowel boseigenaars, publieke en private instellingen als de algemene bevolking.


Daarnaast bestudeerde het onderzoeksteam ’biodiversiteit’ in al zijn facetten. Niet enkel als een ’mix van soorten’ maar ook op genetisch, structureel en functioneel vlak voor zowel grote bosgebieden als op het niveau van ťťn enkele boom. De bedreiging van biodiversiteit werd eveneens in kaart gebracht en komt zowel van buitenaf als van binnenuit: ontbossing, luchtvervuiling, nieuwe invasieve soorten, ziekte, klimaatverandering, droogte, brand...

Daarom is het voor bosbeheerders en beleidsmakers belangrijk om nu in te zetten op biodiversiteit in al zijn facetten. Al mag de duur van bosbeheer niet onderschat worden. Het is nu hoog tijd om stappen te ondernemen zodat op termijn biodiversiteit kan gewaarborgd blijven. Biologische ontwikkeling vraagt tijd en interventies zullen niet meteen zichtbaar zijn. Daarom leggen de onderzoekers de nadruk op een duurzaam actieplan met voldoende ondersteuning en toewijding over een lange tijdspanne.

"Deze studie omschrijft de meest recente inzichten en werd uitgevoerd met een interdisciplinair team. Ik zie het als een nieuwe en belangrijke mijlpaal die ons in de toekomst zeker zal helpen in het behoud van biodiversiteit", aldus onderdirecteur van EFI Helga PŁlzl. "Het boosten van biodiversiteit hoeft niet per se moeilijk te zijn. Met dit rapport willen we handvaten bieden voor een stabiel en productief bos, ongeacht welk type", voegt coŲrdinator professor Bart Muys van KU Leuven toe.

Het onderzoek werd gefinancierd door EFI’s Multi-Donor Trust Fund, ondersteund door de overheid van Oostenrijk, TsjechiŽ, Finland, Duitsland, Ierland, ItaliŽ, Litouwen, Noorwegen, SloveniŽ, Spanje en Zweden.