Antarctica per zeilboot

      -      English  -  Nederlands   -  Français
Antarctica per zeilboot
Over enkele weken vertrekken Belgische onderzoekers onder leiding van professor Bruno Danis (Laboratorium voor Mariene Biologie, Faculteit Wetenschappen, ULB) naar Antarctica. Hun doel is bij te dragen tot ons begrip van de reacties van ecosystemen op de huidige milieuveranderingen in de Zuidelijke Oceaan. De missie vindt plaats op een zeilboot!

Op 15 februari vertrekken negen Belgische onderzoekers naar Antarctica. Onder leiding van Bruno Danis, onderzoeker aan het Laboratorium voor Mariene Biologie van de Faculteit Wetenschappen van de ULB, zullen zij Ushuaïa (Argentinië) verlaten en in maart aankomen op het Antarctisch Schiereiland (in het Grandidier Kanaal). De originaliteit van de missie: de onderzoekers gebruiken een zeilboot als onderzoeksplatform! Dit vervoermiddel heeft een beperkt milieueffect en maakt het dankzij zijn beweeglijkheid mogelijk om weinig bestudeerde gebieden te bereiken en zich aan te passen aan de omstandigheden van de omgeving waarin het zal functioneren.

Het doel van de "TANGO1"-missie is bij te dragen tot ons begrip van de reacties van Antarctische mariene ecosystemen op klimaatverandering, met name op geringe diepte. Aangezien de klimaatverandering in de poolgebieden aanzienlijk is en toeneemt, worden drastische veranderingen in de structuur en de werking van de ecosystemen verwacht, waarvan de omvang nog moeilijk te voorspellen is, terwijl de Zuidelijke Oceaan een rol speelt als verbindingsschakel tussen alle oceanen. Het lopende debat in het IPCC en het PCOL benadrukt het gebrek aan kennis over verschillende drempels en stabiele toestanden van ecosystemen.

Ook is niet bekend in hoeverre overgangspunten zullen leiden tot omslagpunten, terwijl deze kennis cruciaal is voor het beheer van ecosystemen met het oog op het behoud van de bewoonbaarheid op lange termijn in de context van wereldwijde veranderingen en voor de bescherming van biodiversiteit en ecosysteemdiensten als onderdeel van de natuurlijke omgeving.

Door het bestuderen van ecologische drempels op verschillende organisatieniveaus, waaronder soorten, interacties tussen soorten, populaties, processen en functies, alsmede volledige ecosystemen, met bijzondere aandacht voor het benthos (organismen die in nauw contact staan met de zeebodem), beoogt TANGO niet alleen de voorwaarden voor bewoonbaarheid vast te stellen, maar ook de factoren die de bewoonbaarheid in gevaar brengen, zoals het onevenwicht in de koolstofcyclus. Onderzoekers zullen daarom gedetailleerde werkzaamheden verrichten op het gebied van biodiversiteit en oceanografie in verschillende gebieden, waarbij een reeks traditionele en meer moderne technieken wordt gecombineerd (duiken, kartering met behulp van lucht- en onderwaterdrones, 3D-beeldvorming, modellering, biodiversiteitsinventarisaties, meting van materie- en energiefluxen op de grensvlakken tussen atmosfeer, ijs en zee, experimentele incubaties, studies van bacteriële symbiose, isotopenvoedselwebben en milieugenetica).

De missie duurt tot 19 maart (terugkeer naar België).