actualités 2024

Categorieën


Jaren
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |Results 1 - 20 of 41.


Chemie - Biowetenschappen - 12.07.2024
Geslijm en gelijm: een geheim kikkerwapen en hoe het werkt
Geslijm en gelijm: een geheim kikkerwapen en hoe het werkt
Een multidisciplinair team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit van Bergen, het VIB-VUB Centrum voor Structurele Biologie en de KU Leuven heeft een van de meest fascinerende maar minst begrepen chemische verdedigingswapens in het dierenrijk ontcijferd: lijm. In een recent gepubliceerd artikel in Nature Communications rapporteren ze hoe veranderingen in de structuur en expressie van twee eiwitten aan de basis lagen van de parallelle evolutie van verdedigingslijmen in verre verwante kikkerlijnen.

Aardwetenschappen - Milieu - 09.07.2024
In het hart van de vulkaan: wanneer een wetenschappelijke expeditie ontspoort
In het hart van de vulkaan: wanneer een wetenschappelijke expeditie ontspoort
Geofysicus Corentin Caudron is van plan om begin 2024 naar Costa Rica te reizen om de activiteiten van de Poás vulkaan te bestuderen door geluidsemissies te meten in het meer dat de krater vult. Hij zou deel uitmaken van een team van 20 mensen en cruciale gegevens meenemen voor het monitoren van de vulkaan.

Gezondheid - Farmacologie - 05.07.2024
VUB-onderzoek beveelt nieuwe aanpak van chronische pijn aan
Chronische pijn is een van de meest uitdagende problemen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd. Het heeft een grote impact op het dagelijks leven van maar liefst 23% van de bevolking. Daarnaast is de zorg voor patiënten met aanhoudende pijn vaak niet passend. De onderzoeksgroep Pain in Motion van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) spitst zich toe op het verbeteren van het begrip en de behandeling van aanhoudende pijn door zorgverleners.

Geschiedenis / archeologie - Agronomie / voedingswetenschappen - 28.06.2024
Oudste schedel en schedelfragment in Vlaanderen
Oudste schedel en schedelfragment in Vlaanderen
Tijdens de Contactdag Archeologie van de Provincie Oost-Vlaanderen op vrijdag 28 juni werd bekendgemaakt dat in Ename de oudste schedel en het oudste schedelfragment van Vlaanderen zijn ontdekt. Op 6 juli opent op de provinciale erfgoedsite Ename een nieuwe tentoonstelling over erfgoedzorg en het erfgoed van Ename.

Geschiedenis / archeologie - 25.06.2024
Merovingische graven uit Koksijde onthullen wie Vlaanderen bevolkte in 7de eeuw
Genetici van KU Leuven ontdekken twee aparte bevolkingsgroepen die samenleefden in vroegmiddeleeuws Vlaanderen De vroege middeleeuwen in Vlaanderen is een weinig gekende periode door de beperkte historische en archeologische bronnen. Een unieke vondst in Koksijde uit de late 7  en vroege 8 eeuw stelde genetici van KU Leuven in staat om via DNA-onderzoek de afkomst te achterhalen van wie er toen in onze regio leefde.

Milieu - 24.06.2024
Vervuiling doet verbeterende hittetolerantie bij watervlooien teniet
Vervuiling doet verbeterende hittetolerantie bij watervlooien teniet
Onderzoekers aan KU Leuven onderzochten de impact van vervuiling op evolutionaire reacties van organismen die zich aanpassen aan de opwarming van de aarde. De studie, zopas gepubliceerd in Science of the Total Environment , toont aan dat vervuiling, met name metaalverontreiniging, de voordelen van een snelle evolutie van hittetolerantie bij waterorganismen, teniet kan doen.

Carrière - 21.06.2024
Kantoorhonden zorgen ook thuis voor betere werkomgeving
Kantoorhonden zorgen ook thuis voor betere werkomgeving
Op 'Take your dog to work day' laten bedrijven werknemers kennismaken met de viervoeters van hun collega's door ze mee op kantoor toe te laten. Voor sommige bedrijven zijn honden op de werkvloer een vaste waarde en in onderzoek werd de voordelige impact op de werkbeleving al aangetoond. Al is niet elke hond of werkplek hiervoor geschikt.

Sociale wetenschappen - 11.06.2024
Migratie: integratiebeleid om het gevoel van bedreiging te verminderen
Wordt de toenemende immigratie per definitie als een bedreiging gezien in de gastlanden? Nee: het hangt af van het integratiebeleid. Een enquête uitgevoerd in de Verenigde Staten en Europa. In veel landen in Europa en Noord-Amerika zien sommige leden van etnische en raciale meerderheden diversiteit als een bedreiging voor hun status, omdat ze vrezen dat immigratie spanningen zal veroorzaken en de sociale cohesie zal verzwakken.

Milieu - Biowetenschappen - 04.06.2024
Welke invloed kan een anticonceptiemolecuul hebben op het milieu?
Welke invloed kan een anticonceptiemolecuul hebben op het milieu?
Welke invloed kan een anticonceptiemolecuul hebben op het milieu? Recent werk van onderzoekers van UNamur beantwoordt deze vraag en is net gepubliceerd in het tijdschrift Environment International. Dit werk is het resultaat van een drie jaar durende samenwerking met Mithra, een Belgisch biotechbedrijf dat zich inzet om de gezondheid van vrouwen te veranderen met innovatieve alternatieven, met name op het gebied van anticonceptie, gefinancierd door SPW Research.

Gezondheid - Farmacologie - 04.06.2024
Hoe virussen kunnen helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie
KU Leuven en het Militair Hospitaal Koningin Astrid implementeren voor het eerst faagtherapie op personen met antibioticaresistente infecties Een internationaal consortium, geleid door KU Leuven en het Koningin Astrid Militair Hospitaal, behandelde voor het eerst 100 patiënten met gepersonaliseerde faagtherapie.

Milieu - 03.06.2024
Het groen in Brusselse basisscholen is ongelijk verdeeld
De helft van de Brusselse basisscholen heeft een tekort aan vegetatie op het schoolplein (minder dan 30%), en een derde heeft ook geen toegang tot een nabijgelegen openbare groene ruimte (minder dan 300 meter van de school). De scholen van kinderen uit rijkere gezinnen in Brussel zijn vaak het meest vergroend en bevinden zich bovendien in een meer klimaatbestendige schoolomgeving.

Milieu - Biowetenschappen - 30.05.2024
VUB onderzoekt hoe bioplastics geproduceerd kunnen worden met een combinatie van zeewater en afvalstromen uit de industrie
VUB onderzoekt hoe bioplastics geproduceerd kunnen worden met een combinatie van zeewater en afvalstromen uit de industrie
Fundamenteel onderzoek door VUB-doctorandus Brendan Schroyen (Onderzoeksgroep Microbiology, Bio-ingenieurswetenschappen) naar het micro-organisme Haloferax mediterranei kan een doorbraak betekenen in de productie en het gebruik van bioplastics. Het onderzoek, onder leiding van VUB-Professor Eveline Peeters, zou de productie van die bioplastics op termijn flexibeler, rendabel en schoner moeten maken.

Gezondheid - Biowetenschappen - 29.05.2024
Diepe stimulatie van het menselijk brein: een nieuwe niet-invasieve techniek EPFL-UCLouvain
Wetenschappers van de EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), onder leiding van Prof. Friedhelm C. Hummel en postdoc Pierre Vassiliadis (EPFL en UCLouvain Institute of Neuroscience), hebben met succes een nieuwe techniek getest die diepe stimulatie van de menselijke hersenen mogelijk maakt, zonder chirurgie of implantaten, voor mogelijke therapeutische doeleinden.

Milieu - 27.05.2024
Populaties bultrugwalvissen in de noordelijke Pacifische Oceaan onder druk door klimaatverandering
Populaties bultrugwalvissen in de noordelijke Pacifische Oceaan onder druk door klimaatverandering
Een langdurige studie van populaties van bultrugwalvissen in de noordelijke Pacifische Oceaan heeft aangetoond dat de klimaatverandering een negatieve impact heeft op de soort. Marien bioloog Joëlle De Weerdt van de VUB, oprichter van de non-profit Association ELI-S, en co-auteur van de studie legt uit: "Bultrugwalvissen hebben typerend grote borstvinnen en produceren een melodieus gezang.

Gezondheid - Farmacologie - 21.05.2024
Kunnen naakte molratten de sleutel zijn in de strijd tegen kanker?
Een ULB-studie onthult een nieuwe vooruitgang in ons begrip van het immuunsysteem van de naakte molrat en opent perspectieven voor cellulaire immunotherapie van kanker . Tijdens de ontwikkeling van kanker heeft het immuunsysteem de capaciteit om anti-tumoractiviteit uit te oefenen dankzij natural killer (NK) cellen en T-lymfocyten.

Milieu - 20.05.2024
Toenemende droogte stelt veerkracht van Amazonewoud op de proef
Toenemende droogte stelt veerkracht van Amazonewoud op de proef
Het Amazonewoud herstelt sinds 2015 moeizamer van de toenemende droogte, maar toont globaal nog steeds een opmerkelijke veerkracht. Bosdegradatie als gevolg van droogteperiodes is het meest uitgesproken in het zuiden, waar de menselijke invloed het grootste is. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek onder leiding van aarden omgevingswetenschappers van KU Leuven.

Milieu - 15.05.2024
Fossiele schelpen laten zien dat de opwarming van de aarde groter is in de zomer dan in de winter.
Fossiele schelpen laten zien dat de opwarming van de aarde groter is in de zomer dan in de winter.
Fossiele schelpdieren tonen aan dat de opwarming van de aarde groter is in de zomer dan in de winter In een warmer klimaat warmen de zomers veel sneller op dan de winters. Dat blijkt uit onderzoek naar fossiele schelpen door aardwetenschapper Niels de Winter. Deze kennis helpt om de gevolgen van de huidige opwarming van de aarde in het Noordzeegebied beter te bepalen.

Paleontology - 15.05.2024
Fossiele schelpen uit Antwerpen: zomers warmen sneller op dan winters
Fossiele schelpen uit Antwerpen: zomers warmen sneller op dan winters
In een warmer klimaat warmen zomers veel sneller op dan winters. Dat blijkt uit onderzoek naar fossiele schelpen door aardwetenschapper Niels de Winter. Met deze kennis zijn de gevolgen van de huidige opwarming van de aarde in het Noordzeegebied beter in kaart te brengen. Niels de Winter, verbonden aan het departement Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de AMGC onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel, mat samen met collega's van onder andere het Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, de chemische samenstelling van fossiele schelpen uit Antwerpen.

Media - 01.05.2024
Good Move: wat denken twitterende Brusselaars
Good Move: wat denken twitterende Brusselaars
Hoe big data en AI beleidsmakers kunnen helpen bij het evalueren van mobiliteitsprojecten Na de hevige protesten tegen het Good Move plan, het veelbesproken Brusselse mobiliteitsplan dat vanaf 2019 in verschillende fases werd geïmplementeerd en kort daarna door een aantal gemeenten alweer werd afgeserveerd, besloten wetenschappers van het VUB Data Analytics Lab en de VUB Mobilise-onderzoeksgroep na te gaan in hoeverre die negatieve vibe beantwoordde aan de realiteit.

Farmacologie - 01.05.2024
KU Leuven slaagt er in muco-mutaties te herstellen
Voor het eerst heel precieze herstelling in menselijke cellen mogelijk Mucoviscidose is een ongeneselijke, genetische aandoening die wordt veroorzaakt door mutaties in één gen. Onderzoekers van het muco-onderzoekslabo aan KU Leuven zijn er voor het eerst in geslaagd om, door middel van gentherapie, de mutaties in het gen heel precies te herstellen in menselijke luchtwegcellen.