Vervuiling doet verbeterende hittetolerantie bij watervlooien teniet

- EN- NL
De Daphnia Magna watervlo  ©Marlies Van de Maele  
De Daphnia Magna watervlo  ©Marlies Van de Maele  

Onderzoekers aan KU Leuven onderzochten de impact van vervuiling op evolutionaire reacties van organismen die zich aanpassen aan de opwarming van de aarde. De studie, zopas gepubliceerd in Science of the Total Environment , toont aan dat vervuiling, met name metaalverontreiniging, de voordelen van een snelle evolutie van hittetolerantie bij waterorganismen, teniet kan doen.

Tot leven gewekte watervlooien van 60 jaar oud leveren unieke nieuwe inzichten

Het onderzoek richtte zich op de watervlo (Daphnia magna), een cruciale speler in zoetwaterecosystemen. De watervlo is een algen-eter en helpt water helder te houden in ondiepe meren. ...

account creation

OM DIT ARTIKEL TE LEZEN, MAAK JE ACCOUNT AAN

En breid je lezing uit, gratis en zonder verplichtingen.