nieuws

« TERUG

MilieuResults 81 - 100 of 120.


Milieu - 05.12.2020
Internationaal onderzoek naar zeespiegelstijging
Woensdag 5 mei 2021 — Nieuw onderzoek van een grote, internationale groep wetenschappers, waaronder de onderzoeksgroep Fysische Geografie van de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van Prof. Philippe Huybrechts, stelt dat de zeespiegelstijging door het smelten van het landijs deze eeuw kan worden gehalveerd als we de doelstellingen van Parijs halen om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken.

Milieu - 03.12.2020
VUB-onderzoeker wint VLIZ North Sea Award 2020
Woensdag 3 maart 2021 — Uitreiking Award op VLIZ Marine Science Day - woensdag 3 maart 2021 - 9:00 Camille Gaulier, PhD aan de VUB-onderzoeksgroep AMGC en Université de Lille, is winnaar van VLIZ North Sea Award 2020. VLIZ staat voor Vlaams Instituut voor de Zee. De VLIZ North Sea Award wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam van een land dat grenst aan de Noordzee.

Milieu - 01.12.2020
Europees onderzoeksteam ontwikkelde innovatief palliatief zorgprogramma voor woonzorgcentra
Ondersteuning voor palliatieve zorg in woonzorgcentra is noodzakelijk Maandag 1 maart 2021 — VUB-onderzoekster Elisabeth Honinx heeft voor haar doctoraat het programma 'PACE Steps to Success' geëvalueerd, dat beoogt om een palliatieve zorgcultuur in woonzorgcentra te implementeren. Het 'PACE Steps to Success' programma werd ontwikkeld en getest in zeven Europese landen.

Milieu - 09.11.2020
UAntwerpen krijgt Vlaamse steun voor circulair onderzoek
Het onderzoeksplatform CAPTURE krijgt 430 000 euro steun om het hergebruik van CO2, plastics en water vooruit te stuwen. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits kent 430.000 euro steun toe aan CAPTURE, het onderzoeksplatform van de UGent, VITO, UAntwerpen en VIB. CAPTURE focust op onderzoek rond circulaire gebruik van CO2, plastic en water.

Chemie - Milieu - 16.10.2020
Nieuwe filtertechnologie kan oplossing bieden voor fluorvervuiling
Nieuwe filtertechnologie kan oplossing bieden voor fluorvervuiling
Bio-ingenieurs van de KU Leuven hebben een nieuwe methode gevonden om schadelijke geperfluoreerde chemicaliën uit het water te filteren. Zogenaamde PFAS, gebruikt in onder meer pannen met anti-aanbaklaag en in waterafstotende kledij, breken niet af en stapelen zich op in het milieu, met mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg.

Milieu - Chemie - 13.10.2020
Wetenschappers realiseren doorbraak om ammoniak te produceren zonder CO2-uitstoot
Wetenschappers realiseren doorbraak om ammoniak te produceren zonder CO2-uitstoot
KU Leuven en UAntwerpen bundelen expertise voor duurzame ammoniaksynthese De productie van ammoniak - een heel belangrijke chemische bouwsteen, onder meer als onderdeel van synthetische meststoffen - is één van de voornaamste bronnen van CO2-uitstoot. Door de bundeling van twee verschillende technologieën hebben wetenschappers van KU Leuven en UAntwerpen een CO2-vrij alternatief ontdekt.

Milieu - 01.10.2020
"Vlaming vindt kraantjeswater ongezonder en minder lekker"
UAntwerpen, Water-Link en het Vlaams Kenniscentrum Water zochten uit waarom we massaal flessenwater drinken. Waarom sleuren we met flessenwater uit de winkel, wanneer er goedkoop en gezond drinkwater uit de kraan komt? Kraantjeswater heeft de perceptie tegen, blijkt uit onderzoek. "Vlamingen gaan ervan uit dat het ongezonder en minder lekker is dan flessenwater', klinkt het.

Milieu - 07.09.2020
Ingenieurs geven Groenenborgerlaan duurzaam nieuw wegdek
In samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw experimenteert UAntwerpen met duurzame asfaltmengsels. De stad Antwerpen en de districten Antwerpen en Wilrijk gaan een deel van de Groenenborgerlaan heraanleggen met gerecycleerd asfalt. Deze heraanleg kadert binnen een proefproject in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) rond innovatieve technieken in duurzame wegenbouw.

Milieu - 20.07.2020
Vrije handel kan honger door klimaatverandering voorkomen
Onderzoekers van de afdeling bio-economie van de KU Leuven onderzochten de effecten van handel op honger in de wereld als gevolg van de klimaatverandering. De conclusie is duidelijk: internationale handel kan regionale voedseltekorten opvangen en honger reduceren, vooral wanneer protectionistische maatregelen en andere handelsbelemmeringen weggewerkt worden.

Milieu - 26.05.2020
Waterkrachtcentrales ter ondersteuning van zon- en windenergie
Waterkrachtcentrales ter ondersteuning van zon- en windenergie
Waterkrachtcentrales kunnen op klimaatvriendelijke wijze de eerder onvoorspelbare energiebronnen zon en wind ondersteunen. Een nieuwe studie in het wetenschappelijk vakblad Nature Sustainability heeft het potentieel voor dergelijke "zon-wind-water" strategieën in kaart gebracht voor West-Afrika, een belangrijke regio waar de stroomsector volop in ontwikkeling is, en waar de opwekcapaciteit en de stroomnetten in de komende jaren sterk zullen worden uitgebreid.

Milieu - 22.04.2020
Online tool helpt tropische bossen te beschermen
Online tool helpt tropische bossen te beschermen
Een nieuwe tool brengt de bedreigingen voor de tropische droogbossen in Peru en Ecuador in kaart. Bio-ingenieurs van de KU Leuven combineerden gegevens over de gevaren voor het bos, zoals bosbranden of overbegrazing, en de kwetsbaarheid van de lokale boomsoorten voor dit gevaar, die ze inschatten met behulp van soortkenmerken zoals schorsdikte of eetbaarheid van het gebladerte.

Chemie - Milieu - 14.02.2020
Van aardolie naar hout in de chemische industrie: niet duurder, wel duurzamer
Van aardolie naar hout in de chemische industrie: niet duurder, wel duurzamer
Een interdisciplinair team van onder andere bio-ingenieurs en economen van de KU Leuven heeft in kaart gebracht hoe hout aardolie kan vervangen in de chemische industrie. Ze keken daarbij niet enkel naar de technologische uitwerking, maar ook of dat scenario economisch haalbaar zou zijn. Een ommekeer van aardolie naar hout zou bovendien voor heel wat minder CO?-uitstoot zorgen, zo stellen de onderzoekers in Science .

Milieu - Paleontology - 05.12.2019
Limburgs zeeleven overleefde catastrofale meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden
Belgische en Nederlandse paleontologen hebben ontdekt dat het zeeleven in onze contreien zich uitzonderlijk snel herstelde na de meteorietinslag die het einde van de dinosauriërs inluidde. De inslag van een meteoriet van wel 10 kilometer diameter op het Mexicaanse schiereiland Yucatan 66 miljoen jaar geleden veroorzaakte wereldwijde milieurampen met tsunami's, jarenlange verduistering van zonlicht, zure regen en plotse klimaatveranderingen.

Milieu - 04.12.2019
"Vlaanderen, ga resoluut voor proper water"
Patrick Meire en Jan Staes (UAntwerpen) hopen dat Vlaanderen de Europese Kaderrichtlijn Water, een essentieel instrument voor ons waterbeheer, zal verdedigen.

Milieu - 11.10.2019
KU Leuven-onderzoekers ontwikkelen methode om sneeuwdiepte te meten via satellieten
Aarden omgevingswetenschappers van de KU Leuven zijn er voor het eerst in geslaagd om via satellieten de sneeuwdiepte van alle berggebieden in het noordelijk halfrond in kaart te brengen. Met deze methode kunnen gebieden bestudeerd worden die niet toegankelijk zijn voor lokale metingen, zoals de Himalaya bijvoorbeeld.

Milieu - Biowetenschappen - 02.10.2019
Soorten worden kleiner én daardoor gevoeliger voor pesticiden bij stijgende temperaturen
Diersoorten worden kleiner bij hogere temperaturen en kleinere diersoorten zijn gevoeliger voor pesticiden. Die twee effecten zijn al langer bekend, maar nog nooit aan elkaar gekoppeld. Diersoorten worden inderdaad gevoeliger voor pesticiden bij hogere temperaturen omdat ze net krimpen, zo blijkt uit een studie bij waterjuffers van biologen van de KU Leuven.

Milieu - 05.09.2019
Schelde werd plots troebeler (en we weten niet waarom)
Wetenschappers UAntwerpen en NIOZ wijzen erop dat water niet nog troebeler mag worden. In een artikel in het online tijdschrift Scientific Reports tonen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en het Nederlands Instituut voor Zee-onderzoek (NIOZ) aan dat de Belgische Schelde in 2008 plots troebeler is geworden.

Biowetenschappen - Milieu - 20.08.2019
Uitstoot van stikstof is schadelijker voor natuur dan gedacht
In heel Vlaanderen vormt de neerslag van stikstof een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van essentiële schimmels in graslanden. Daardoor komt de biodiversiteit onder druk te staan. Dat blijkt uit een Europese studie onder leiding van Leuvense biologen. Ons verkeer en vooral de bemesting in de landbouw zorgen voor de uitstoot van verschillende vervuilende stoffen waaronder stikstof.

Milieu - Biowetenschappen - 25.07.2019
We kunnen effect klimaatverandering op biodiversiteit niet voorspellen
Volgens Jonas Lembrechts geven traditionele weerstations vandaag verkeerd beeld Wat is het effect van het veranderende klimaat op onze biodiversiteit? "Die vraag kunnen we nog niet beantwoorden, omdat we de juiste data nog niet in handen hebben", zeggen Jonas Lembrechts (UAntwerpen) en een internationaal team van ecologen.

Milieu - 19.06.2019
Doctoraatsstudent maakt sensor die ijs in brandstoftank van vliegtuig opspoort
Michael Stamm staat met één been in de universiteit en met het andere in de industrie. Voor zijn doctoraat in materiaalkunde ontwerpt hij een systeem dat ijs kan opsporen in de brandstoftanks van vliegtuigen. Tegelijk is hij aan de slag bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, waar hij helpt om het vliegtuigonderhoud efficiënter te maken.