nieuws

« TERUG

PsychologieResults 1 - 12 of 12.


Psychologie - 15.03.2024
De voordelen van woede tegenover de ecologische crisis
De voordelen van woede tegenover de ecologische crisis
De emoties die we voelen over de ecologische crisis zijn niet zonder gevolgen. Of het nu angst, verdriet of woede is, de achteruitgang van het milieu laat mensen over het algemeen niet onverschillig. Tot nu toe werden deze emoties vaak gezien als negatief, of zelfs als potentiële bronnen van psychologisch lijden.

Psychologie - 22.01.2024
Gebruik van oxytocine bij kinderen met autisme: eerste studies stellen stressverlagende effecten vast
De toediening van oxytocine leidt bij sommige kinderen met autisme tot sociale, gedragsmatige verbeteringen. De stof, ook wel bekend als het gelukshormoon, werkt in op de hersendelen die vooral actief zijn bij stress en angst. Herhaalde toediening stimuleert ook het lichaamseigen oxytocinesysteem. Dat blijkt uit onderzoek van KU Leuven bij kinderen tussen 8 en 12 jaar.

Psychologie - 29.04.2021
Communicatie werknemer/werkgever als oorzaak van burn-out
Communicatie werknemer/werkgever als oorzaak van burn-out
VUB-psychologe onderzoekt psychologische contractbreuk - als de werkgever onuitgesproken verwachtingen niet nakomt Donderdag 29 april 2021 — Als werknemer doe je in principe je best. Maar impliciet verwacht je daar ook wat voor terug - zaken als waardering, een zekere autonomie of mogelijkheden tot groei.

Psychologie - 21.04.2021
"Leven in armoede is leven met gemis"
Woensdag 21 april 2021 — Mensen in armoede krijgen vaak een kluwen van verlieservaringen te verwerken. Wetenschappelijke literatuur waarin verlies en rouw in samenhang met armoede bestudeerd worden, blijkt echter nauwelijks voorhanden. Met haar doctoraatsonderzoek wil Karen Puttemans van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen deze leemte vullen.

Psychologie - 24.12.2020
VUB-doctoraat legt verband tussen detentie en ondraaglijk psychisch lijden bloot
Caroline Devynck behaalde recent de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen aan de VUB met het proefschrift 'Imprisonment and mental suffering: Euthanasia requests by prisoners'. Onder begeleiding van haar promotor criminoloog prof. Sonja Snacken en co-promotor palliatief specialist prof. Wim Distelmans deed ze onderzoek naar het verband tussen detentie en ondraaglijk psychisch lijden.

Psychologie - Biowetenschappen - 20.01.2020
Oxytocine helpt mensen met hechtingsproblemen binnen autisme
Oxytocine, beter gekend als het 'knuffelhormoon', werd in het verleden al gelinkt aan het bevorderen van hechting tussen mensen. Onderzoekers van de KU Leuven ontdekten nu dat toediening van oxytocine ervoor zorgt dat mensen met autisme meer bereid zijn om nauwe emotionele banden aan te gaan met anderen.

Psychologie - 25.09.2019
Sociaal vaardige jongeren kampen minder met psychische klachten
Bijna één op de vijf Vlaamse jongeren ervaart matige tot ernstige psychische klachten. Sociale relaties spelen hierbij een cruciale rol. Zo brengen de jongeren met de meeste klachten ook meer tijd alleen door en voelen ze zich minder gewaardeerd in gezelschap. Sociaal vaardige tieners rapporten dan weer minder psychische klachten.

Psychologie - 14.05.2019
Scholen met multicultureel beleid verkleinen de kloof tussen allochtone en autochtone scholieren
In Vlaamse scholen die bewust omgaan met culturele diversiteit is er meer gelijkheid tussen allochtone en autochtone leerlingen. Dat geldt zowel op het vlak van welzijn als prestaties. De kloof tussen allochtone en autochtone scholieren is groter in scholen die culturele diversiteit negeren of afwijzen.

Psychologie - 14.05.2019
Multicultureel beleid op school verkleint de kloof tussen leerlingen met diverse achtergronden
In Vlaamse scholen die bewust omgaan met culturele diversiteit is er meer gelijkheid tussen leerlingen van diverse achtergronden.

Psychologie - 19.03.2019
Eén op de zes werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op
Van de werkende bevolking in Vlaanderen heeft ruim 7 procent burn-outklachten; nog eens 9 procent zit in de gevarenzone. In totaal zijn dat 460.000 werknemers. Dat blijkt uit een meting door de onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatieen Personeelspsychologie van de KU Leuven. Via een nieuw ontwikkelde vragenlijst , de 'Burnout Assessment Tool', hebben de onderzoekers het probleem voor het eerst op een betrouwbare manier in kaart kunnen brengen.

Psychologie - Gezondheid - 18.12.2018
"Psychose gaat hand in hand met immuunreactie"
Inleiding: Antwerps onderzoek brengt de evolutie van het immuunsysteem tijdens een psychose in beeld. Eén tot twee procent van de bevolking lijdt aan psychoses: episodes gekenmerkt door waangedachten en/of hallucinaties. Een acute opstoot van psychose is een van de belangrijkste redenen voor opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Psychologie - 22.11.2018
Familiemannen vallen in de smaak bij jonge vrouwen
Op sociale media trenden hashtags als #hotdaddy en circuleren blogposts getiteld 'How to get your husband to help out around the house.' Dat vrouwen warmlopen voor mannen die hun carrière aan de kant durven schuiven ten voordele van hun gezin, blijkt nu ook uit onderzoek van doctor in de psychologie Loes Meeussen.