Vrouwen in de wetenschap: Manel Barkallah, de computerwetenschapper in het hart van de taal van de robotica

      -      English  -  Nederlands   -  Français

Ontdek ter gelegenheid van de Internationale Dag voor vrouwen en meisjes in de wetenschap, die op 11 februari door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is uitgeroepen, de portretten en getuigenissen van UNamur-wetenschappers die baanbrekend onderzoek verrichten op gebieden als natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. Vandaag: Manel Barkallah, onderzoeks- en onderwijsassistent aan de faculteit Informatica.

Wat is uw wetenschappelijk vakgebied en wat zijn uw studies/onderzoeken?

Ik werk op het gebied van co÷rdinatietalen in socio-technische systemen, d.w.z. systemen die mens en software combineren.

Op dit gebied bestudeer ik de formele mechanismen van communicatie en co÷rdinatie die worden gebruikt door agenten (mens of machine) in sociale en technologische systemen. Ik ben ook ge´nteresseerd in hoe verschillende agenten samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken en maak gebruik van interdisciplinaire concepten uit de psychologie, computerwetenschap en sociologie.

Op dit onderzoeksgebied proberen mijn begeleider en ik te begrijpen hoe socio-technische systemen kunnen worden ontworpen om de co÷rdinatie en communicatie tussen agenten te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn luchtverkeerssystemen om de bewegingen van vliegtuigen in real time te co÷rdineren. Of kwaliteitscontrolesystemen in fabrieken, om de productieactiviteiten en de kwaliteit van het eindproduct te co÷rdineren.

Wat maakt uw vakgebied zo rijk?

Co÷rdinatietalen kunnen werkprocessen en resultaten voor verschillende soorten socio-technische systemen verbeteren. Het kan ook de samenwerking en communicatie tussen actoren verbeteren, teneinde het vertrouwen en de samenwerking in socio-technische systemen te versterken. En vooral om bij te dragen tot het oplossen van complexe problemen in deze systemen door co÷rdinatie-uitdagingen te identificeren en oplossingen te ontwikkelen om deze te overwinnen.

Denkt u dat het feit dat u een vrouw bent uw carriŔre als wetenschapper be´nvloedt?

Genderdiversiteit kan gunstig zijn voor wetenschappelijke teams, omdat het verschillende zienswijzen en perspectieven meebrengt die wetenschappelijk onderzoek en ontdekking kunnen verrijken. Vrouwen kunnen echter te maken krijgen met systemische belemmeringen, zoals ondervertegenwoordiging, genderdiscriminatie en niet-erkenning van de gezinsbelasting.

Wat zou volgens u de carriŔres van vrouwelijke wetenschappers kunnen vergemakkelijken en aanmoedigen?

Verschillende maatregelen zijn belangrijk. Bijvoorbeeld door de deelname van vrouwen aan wetenschap vanaf jonge leeftijd te ondersteunen via programma’s voor wetenschapsonderwijs. Ook moeten er opleidingsmogelijkheden worden geboden (professionele en leiderschapsontwikkeling) en moeten diversiteit en inclusie in de wetenschappelijke gemeenschap worden aangemoedigd.

Welke boodschap zou u willen meegeven aan een vrouw die misschien aarzelt om hetzelfde terrein van de wetenschap te betreden als u?

Ik zou haar aanmoedigen om zich te concentreren op haar wetenschappelijke passies en interesses en zich niet te laten intimideren door genderstereotypen. De wetenschap heeft getalenteerde en vastberaden mensen nodig, ongeacht het geslacht. Trots zijn op je wetenschappelijke ambities, in jezelf geloven en je dromen volgen?

Op 9 februari wordt in UNamur een dag van wetenschappelijke conferenties en popularisering georganiseerd met als thema "Vrouwen en wetenschap". Doelstellingen - Ervaringen uitwisselen, mogelijke nieuwe samenwerkingen overwegen en wetenschappelijke carriŔres van vrouwen bevorderen door inspirerende verhalen te vertellen.

Meer info: https://wgis.unamur.be/