Nieuwe luchtwasser filtert stikstof uit stallen en zet die om in waardevolle meststof

Op de proefboerderij van KU Leuven heeft het onderzoeksteam van professor Martens een nieuwe luchtwasser ge´nstalleerd. De lucht uit de stallen op de boerderij vloeit via een luchtkoker naar de installatie die de schadelijke stoffen neutraliseert. Zo wordt de stikstofuitstoot omgezet naar ammoniumnitraat dat kan gebruikt worden ter vervanging van kunstmest. Deze nieuwe installatie is een belangrijke stap in het oplossen van de stikstofproblematiek in ons land.
account creation

TO READ THIS ARTICLE, CREATE YOUR ACCOUNT

And extend your reading, free of charge and with no commitment.