VUB-professor Dr. Sonja Snacken krijgt Honorary Degree of Doctor of Laws 2022 van de University of Glasgow

      -      English  -  Nederlands
VUB-prof Sonja Snacken krijgt de Honorary Degree of Doctor of Laws 2022van de University of Glasgow. Ze krijgt die voor de bijzondere bijdrage aan de vooruitgang van de mensenrechten. Sonja Snacken is Professor Criminologie, Penologie en Rechtssociologie aan de Vrije Universiteit Brussel in België, en was daar tevens Vice-Rector Internationalisering. Zij behaalde een Master in de Rechten in 1978, een Master Criminologie in 1980 en een PhD Criminologie in 1985.

Prof Snacken is een internationaal erkende strafspecialiste, bekend voor haar werk betreffende bestraffing in Europa, waaronder de straftoemeting en strafuitvoering van vrijheidsberovende en vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen. Zij behoort tot een kleine groep van criminologische wetenschappers die een pan-Europees perspectief hanteren in hun werk.

Prof. Snacken heeft meer dan veertig onderzoeksprojecten geleid, op Europees, nationaal en lokaal niveau, betreffende onderwerpen zoals: besluitvorming binnen het strafrechtelijk systeem; overbevolking in de gevangenissen; bestraffing van buitenlandse daders; de toepassing van de voorlopige hechtenis; probatie; herstelrecht; en de extreme institutionele afhankelijkheid van personen. Steeds werd hierbij bijzonder aandacht besteed aan een integratie van empirisch sociaalwetenschappelijk onderzoek en mensenrechtelijke uitdagingen. Zij neemt deel aan verscheidene internationale netwerken en haar talrijke internationale publicaties behelzen o.a. Principles of European Prison Law and Policy - Penology and Human Rights; European Penology? en: Resisting Punitiveness in Europe? Welfare, Human Rights and Democracy,

Prof. Snacken is stichtend lid van de European Society of Criminology in 2004, waarvan zij ook voorzitter was, en ze is lid van twee Working Groups van deze vereniging: Community Sanctions and Measures, en Prison Life and the Effects of Imprisonment. Zij is tevens lid van de redactieraden van internationale tijdschriften zoals Punishment and Society, Déviance et Société, en Panopticon.

Doorheen haar loopbaan heeft Prof. Snacken een sterk engagement vertoond voor de rechten van geïnstitutionaliseerde personen. Zij trad op als Expert voor het Europees Comité voor de Preventie van Foltering (CPT; 1994-2008) en was lid (2001-2012) en Voorzitter (2006-2012) van de Council for Penological Cooperation van de Raad van Europa, die aanbevelingen zoals de European Prison Rules (2006) en de Council of Europe Probation Rules (2010) heeft opgesteld.

Zij was als Buitengewoon Hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Gent (1999-2009); was Research Fellow aan het Straus Institute for the Advanced Study of Law and Justice van de New York University School of Law (2010-2011) en was Collaborateur-membre van het Centre International de Criminologie Comparée van de Université de Montréal, in Canada (2010-).

Prof. Snacken’s werk verkreeg reeds vele prijzen en erkenningen. Zij kreeg de Belgische Francqui Leerstoel aan de Université Catholique de Louvain (2008-2009), de Ernest-John Solvay Prize for Scientific Excellence in the Human and Social Sciences van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (2010) en de 2015 European Criminology Award van de European Society of Criminology voor haar levenslange bijdrage aan de Europese Criminologie. In 2021 verleende de Université de Liège haar een Doctorate Honoris Causa voor haar bijdrage aan de Belgische en internationale criminologie.

Professor Snacken heeft sterke banden met de University of Glasgow, doorheen haar lange betrokkenheid bij de Scottish Centre for Crime and Justice (SCCJR). Zij was een van de oorspronkelijke leden van de Research Advisory Board van het Centrum bij de stichting in 2006 en verzorgde de SCCJR’s Annual Lecture in 2009. Zij blijft een waardevolle ’kritische vriendin’ van de Schotse criminologie.Deze site maakt gebruik van cookies en analyse-instrumenten om de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Meer informatie. |