Earth and Environment

Aardwetenschappen - 5.12.2019
Geothermie kan landen helpen de doelstellingen omtrent hernieuwbare energieproductie te bereiken, maar de techniek is duur. Onderzoekers komen tot de conclusie dat een overheidslening die enkel teruggevorderd wordt indien het geothermieproject winstgevend blijkt, de meest geschikte beleidsmaatregel is.
Milieu - 5.12.2019

Belgische en Nederlandse paleontologen hebben ontdekt dat het zeeleven in onze contreien zich uitzonderlijk snel herstelde na de meteorietinslag die het einde van de dinosauriërs inluidde.

Aardwetenschappen - 25.10.2019

Inleiding: Er is een duidelijke correlatie tussen de beleving van een straat en de verkeerssamenstelling. Dat blijkt uit de analyse van de Straatvinken-data. De modal split of verkeerssamenstelling in een straat is een belangrijke indicator voor de leefbaarheid ervan.

Milieu - 4.12.2019

Patrick Meire en Jan Staes (UAntwerpen) hopen dat Vlaanderen de Europese Kaderrichtlijn Water, een essentieel instrument voor ons waterbeheer, zal verdedigen. Patrick Meire en Jan Staes schreven een opiniestuk, dat ondertekend werd door 65 wetenschappers van Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Milieu - 11.10.2019

Aarden omgevingswetenschappers van de KU Leuven zijn er voor het eerst in geslaagd om via satellieten de sneeuwdiepte van alle berggebieden in het noordelijk halfrond in kaart te brengen. Met deze methode kunnen gebieden bestudeerd worden die niet toegankelijk zijn voor lokale metingen, zoals de Himalaya bijvoorbeeld.

Momenteel 21 Banen in gebieden Milieu, Aardwetenschappen, Palaeontologie.
Geselecteerde jobs
Biowetenschappen - 19.03
Postdoc position: Exploration of gut microbial community dynamics in vitro Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Biowetenschappen - 04.03
Phd in overcoming reproductive barriers to facilitate hybrid-based breeding in banana (Musa spp.) Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Milieu - 03.03
PhD Position on Carbon Pricing Policies: Focus Africa and the Middle East Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Milieu - 03.03
PhD Position on Carbon Pricing Policies: Focus Latin America Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Milieu - 03.03
PhD Position on Carbon Pricing Policies: Focus Asia Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Milieu - 03.03
PhD Position on Carbon Pricing Policies: Focus Europe Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Milieu - 03.03
PhD Position on Carbon Pricing Policies: Focus North America and Oceania Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Deze site maakt gebruik van cookies en analyse-instrumenten om de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Meer informatie. |