Geesteswetenschappen

Filosofie - 29.11
Het belang van Aristoteles op de ontwikkeling van het westerse denken kan moeilijk worden overschat. Dat we vrij precies weten wat de Griekse filosoof en wetenschapper in de vierde eeuw voor Christus aan het papyrus toevertrouwde, hebben we te danken aan een dertiende-eeuwse dominicaan uit de Nederlanden.
Recht - 29.11

UAntwerpen en Club Brugge zetten unieke Leerstoel op over de voetbalonderneming van morgen. Op dinsdag 3 december 2019 lanceren UAntwerpen, het Universiteitsfonds, de Faculteit Rechten en Club Brugge een nieuwe academische Leerstoel.

Media - 5.06

Met een klein gebaar of onverwachte attentie een moment van grote waarde creëren voor een patiënt. Sinds enige tijd staat dit fenomeen in België en Nederland bekend als een 'mangomoment'. Een team van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid onderzocht hoe deze momenten ontstaan en welke impact ze hebben.

Recht - 5.07

De titel van zijn proefschrift luidt 'De internationale belastingcrisis: een kritische analyse vanuit een natuurrechtelijk perspectief'.

Filosofie - 31.05

Onderzoekers van het Departement Computerwetenschappen maakten deel uit van een internationale coalitie van onderzoekers die half mei een datalek blootlegden in de processoren van chipproducent Intel.

Momenteel 10 Banen in gebieden Recht, Taalwetenschap / literatuur, Geschiedenis / archeologie, Media, Kunst en design, Filosofie, Religies, Music.
Geselecteerde jobs
Recht - 22.11
Researcher Deloitte Chair in International and EU Tax Law Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)
Carrière - 19.11
Predoctoral researcher University of Ghent
Media - 03.06
Professor in Tijdkritische Reactieve Software Katholieke Universiteit te Leuven (KU Leuven)

Deze site maakt gebruik van cookies en analyse-instrumenten om de bruikbaarheid van de site te verbeteren. Meer informatie. |