Bewegingswetenschappers publiceren De alles(z)weter

We willen graag cookies gebruiken

We maken gebruik van cookies op onze website. Deze helpen ons om u iets beter te leren kennen en te zien hoe u onze website gebruikt. Dit helpt ons een waardevollere en op maat gemaakte ervaring te bieden voor u en anderen.

Wetenschap over beweging

Woensdag 18 juli 2018 — "De alles(z)weter" van VUB-onderzoekers Kristine De Martelaer en Jan De Bouw geeft u inhoudelijke en vakdidactische bagage over wetenschap in beweging en beweging in wetenschap. Het boek biedt een referentiekader voor een interdisciplinaire samenwerking tussen vakspecialisten in het algemeen en in het secundair onderwijs in het bijzonder. Welke rol speelt de vakleerkracht hierin? Hoe kunnen (toekomstige) leerkrachten het best hierop voorbereid worden?

Kristine De Martelaer en Jan de Bouw verduidelijken hoe jongeren op praktisch-wetenschappelijke wijze warm gemaakt kunnen worden voor de link tussen wetenschap en beweging, in de wetenschappelijke vakken en de lessen Lichamelijke Opvoeding. De auteurs zetten de theorie kracht bij door stimulerende werkvormen uit te werken. Om aan te tonen dat deze manier van werken impact heeft op een hele secundaire schoolcarrière gebruiken de auteurs voorbeelden over de verschillende graden heen.

De alles(z)weter is het resultaat van jarenlange expertise en ervaring. Het project werd opgestart in de lerarenopleiding aan de VUB. Het wil mensen inspireren, motiveren en overtuigen om een moderne manier van denken te hebben, en zo het potentieel van jonge mensen ten volle te kunnen benutten.

KRISTINE DE MARTELAER is als hoofddocent verbonden aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie en doceert verschillende vakken zoals Geschiedenis en filosofie van de Sport en Didactiek van de Bewegingsvorming. In Nederland is zij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht binnen de leerstoel Pedagogiek en onderwijskunde van de Lichamelijke Opvoeding. Haar onderzoeksexpertise situeert zich onder meer in het domein van didactische werken evaluatievormen, motorische basisvaardigheden en de rol van lesgevers en ouders.

JAN DE BOUW is master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, werkzaam als onderzoeker en praktijkassistent didactiek aan de VUB en opgegroeid in het sporten onderwijsmilieu. Verder is hij actief als leerkracht Wetenschappen en Lichamelijke Opvoeding. Als gepassioneerd sporter en jonge kracht binnen het onderzoeksteam van dit project probeert hij met nieuwe inzichten en veel energie leerkrachten te motiveren om op een alternatieve manier te denken en les te geven.

Het boek wordt uitgegeven door VUBPress van Academic and Scientific Publishers.

Lees meer

  • Share story on Facebook
  • Share story on Twitter
  • Share story on Linkedin