Aso-leerlingen sterker in wiskunde en begrijpend lezen

Leerlingen die aso-opleidingen volgen, scoren beter op wiskunde en begrijpend lezen dan leerlingen met een gelijkaardige achtergrond die naar het tso of bso gaan. De onderwijsvorm die een leerling kiest, heeft dus invloed op zijn of haar schoolse ontwikkeling. Dat is een van de conclusies van Jonas Dockx, die zijn doctoraat over dit onderwerp succesvol verdedigde aan de KU Leuven.

Voor zijn onderzoek ging dr. Dockx na of de keuze voor aso Latijn, aso moderne wetenschappen, tso of bso invloed heeft op de ontwikkeling op school. Hiervoor keek hij naar de vaardigheid van de leerlingen in wiskunde en begrijpend lezen. Verder werd gemeten hoe ze hun eigen vaardigheden inschatten. 

Het onderzoek gebeurde op basis van een dataset van meer dan 5000 leerlingen met een gelijkaardig profiel wat betreft hun prestaties in het zesde leerjaar en hun sociaaleconomische achtergrond. Op die manier kon worden vastgesteld welke invloed de onderwijsvorm heeft, zonder dat dit te maken heeft met verschillen in de achtergrond van de leerlingen. 

"Meestal is het inderdaad voordelig om een ’ambitieuze’ keuze te maken en een onderwijsvorm te kiezen die meer gericht is op klassieke schoolse prestaties", zegt dr. Dockx. "We stellen vast dat aso-leerlingen die Latijn volgen het beste scoren op wiskunde en begrijpend lezen. We hebben deze onderwerpen gekozen omdat ze in alle onderwijsvormen aan bod komen, maar uiteraard zijn schoolse prestaties ruimer."

Het is echter niet zo dat de keuze voor het aso altijd een positief effect heeft. "Leerlingen die een meer ambitieuze keuze maken, schatten zichzelf namelijk vaak als minder competent in", zegt dr. Dockx. "Dit komt vermoedelijk omdat ze zichzelf vergelijken met de leerlingen in hun omgeving." Als ze uiteindelijk in een andere onderwijsvorm terechtkomen, heeft dit een positief effect op hoe ze hun eigen vaardigheden inschatten.

"Onze resultaten tonen aan dat vergelijkbare leerlingen toch andere resultaten behalen als ze naar andere onderwijsvormen gaan. Het is een spijtige zaak dat ons onderwijssysteem niet het beste haalt uit alle leerlingen. We moeten de verschillende onderwijsvormen versterken zodat iedere leerling uitgedaagd wordt", concludeert dr. Dockx.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het LiSO-project onder begeleiding van professor Bieke De Fraine. Meer informatie is te vinden op lisoproject.be/onderzoek en steunpuntsono.be.

Kwaliteit onderwijs daalt fors, katholiek onderwijs krijgt de zwaarste klappen (em. prof. J. Van Damme, K. Bellens en W. Van den Noortgate)

Geoloog van KU Leuven levert bewijs voor vloedgolf na meteorieteninslag die een einde maakte aan bijna al het leven op aarde (J. Vellekoop)

KU Leuven combineert interdisciplinaire én intercontinentale kennis om het klimaatprobleem aan te pakken

Blijf op de hoogte met de KU Leuven-nieuwsmail

De KU Leuven-nieuwsmail bundelt al het nieuws van de KU Leuven.

Abonneren